Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden maken werkgever aantrekkelijk

0
316

Het faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden en het bieden van doorgroeimogelijkheden is volgens Nederlandse werknemers een belangrijk aspect voor een aantrekkelijke werkgever.

31 procent van de werkzoekenden noemt ontwikkelingsmogelijkheden en 24 procent noemt doorgroeimogelijkheden als een belangrijke voorwaarde voor goed werkgeverschap. Op de vraag hoe werkgevers deze mogelijkheden zouden moeten faciliteren antwoordde 97 procent dat de werkgever mogelijkheden moet bieden om intern een opleiding of training te volgen. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 respondenten.

Interne en externe opleiding, gestructureerd beoordelingssysteem
De interne opleiding of training wordt qua populariteit met 94 procent op de voet gevolgd door een externe opleiding of training. Daarnaast vindt 91 procent van de werknemers het belangrijk dat werkgevers de mogelijkheid bieden om begeleiding te krijgen van een interne coach. Vorig jaar waren de rollen omgedraaid en verkozen werknemers de begeleiding van een coach boven het volgen van een opleiding. Nederlandse werknemers blijken ook positief tegenover een gestructureerd beoordelingssysteem en een persoonlijk opleidingsbudget te staan. Deze worden door respectievelijk 90 en 78 procent van de werknemers benoemd tot belangrijke mogelijkheden die een werkgever kan bieden om ontwikkeling te faciliteren.

Mannen en vrouwen
Kijkend naar de behoefte aan doorgroeimogelijkheden, blijken mannen daaraan meer waarde te hechten dan vrouwen: 30 procent van de mannen vindt dit belangrijk, tegenover 22 procent van de vrouwen.

Bron: Unique.nl, 17 oktober 2012