Onderzoek UWV overschrijding re-integratie budget

0
892


30 juni 2010

Het UWV heeft bij de inkoop van re-integratietrajecten voor mensen in de WW dit jaar meer uitgegeven dan gedacht.

Dat schrijft demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar werd het budget van het UWV voor inkoop van re-integratietrajecten om werklozen aan de slag te helpen in 2010 aangepast van € 126 mln naar € 161 mln; een overschrijding van € 35 mln. Na verdere inventarisatie van aangegane verplichtingen blijkt de overschrijding op de begroting van 2010 uit te komen op € 89 mln.

Maatregelen UWV
Het totaalbudget voor inkoop van re-integratietrajecten komt hiermee voor 2010 op €215 mln. Dit bedrag is inclusief de toegezegde investeringen voor langdurig werklozen die door de overschrijding in de knel dreigden te komen. Het UWV heeft inmiddels maatregelen genomen om verdere overschrijdingen tegen te gaan.

Te veel verplichtingen 2010
De overschrijding is ontstaan in de periode 2009 tot begin 2010. In die periode fuseerden UWV en CWI en liep de werkloosheid op als gevolg van de financieel economische crisis. Werkcoaches gaven voorrang aan een snelle bemiddeling van werk naar werk boven financiële zorgvuldigheid. Daardoor zijn destijds te veel verplichtingen voor 2010 aangegaan. Ook zijn de veelal nieuwe werkcoaches met bevoegdheid om re-integratietrajecten in te kopen onvoldoende aangestuurd. Bovendien waren er achterstanden in de administratieve verwerking van de aangegane verplichtingen. Hierdoor moest het UWV de inschatting van maart 2010 bijstellen.

Versneld onderzoek IWI
Donner: “Op tal van terreinen heeft het UWV de afgelopen jaren goed werk verricht, zoals het aan het werk helpen van mensen die door de crisis werkloos zijn geworden en het opzetten van de mobiliteitscentra. Maar het kan niet zo zijn dat een begroting zo fors wordt overschreden.” Donner heeft nu de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) verzocht versneld onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV intern neemt om de budgetten te beheren. Daarnaast gaan drie personen met ervaring onder andere op het terrein van een grote publieke organisatie de interne sturing binnen het UWV beoordelen in het licht van de complexe situatie waarin het UWV moet opereren. Op grond daarvan zal demissionair minister Donner conclusies trekken en zonodig maatregelen treffen.

Gerelateerd nieuws
> UWV helpt kwart mln mensen aan werk in 2009
> Donner: re-integratietrajecten gewaarborgd
> UWV wil re-integratiebudget gerichter inzetten

Bron: SZW, 29 juni 2010