Ondernemen in tijden van structurele schaarste aan mensen

0
146

Veel bedrijven kampen met een structurele schaarste aan personeel en dit blijft naar verwachting nog jaren het geval.

Dit structurele tekort – aan medewerkers in brede zin en talent in het bijzonder – heeft tot gevolg dat strategische personeelsplanning (SPP) nog nooit zo belangrijk is geweest.

ABN AMRO rapport HR beleid accountantskantoren

In een nieuw rapport bespreekt ABN AMRO op basis van trends welke strategische handelingen bedrijven kunnen doen om aantrekkelijker te zijn voor talent en hoe zij de belangrijke HR-functies kunnen versterken om succesvol te zijn in de ‘war for talent’.

De adviezen en concrete handvatten zijn met name van toepassing op bedrijven in de professionele dienstverlening.

In hoofdstuk 6 staan de resultaten van gezamenlijk onderzoek naar het HR-beleid onder zestig accountantskantoren.

Kernpunten
• Bedrijven die hun maatschappelijke impact en bedrijfscultuur helder verwoorden in hun arbeidsmarktcommunicatie hebben veel minder moeite bij het aantrekken en behouden van talent.
• In tijden van schaarste is het belangrijk te waarborgen dat de ‘achterdeur dicht blijft’: het vasthouden van medewerkers is een veel betere strategie dan het aannemen van nieuwe medewerkers en bovendien goedkoper.
• Gegeven de trend van aanhoudende structurele schaarste aan werknemers moeten bedrijven zich opnieuw uitvinden en realiseren dat de werknemer centraal staat. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfscultuur, de winstgevendheid en contractvormen van werknemers binnen de organisatie.

HR-beleid borgen in directie
De afdeling Human Resources (HR) is een kernactiviteit die geborgd moet worden in de directie, vinden de auteurs.

Instroom, doorstroom, uitstroom
De kritieke stappen in het HR-proces bestaan uit instroom, doorstroom en uitstroom. In het rapport geven de auteurs aanbevelingen hoe een bedrijf verbeteringen kan aanbrengen bij het vinden van nieuwe medewerkers, het behouden van bestaande medewerkers en het op juiste wijze begeleiden van medewerkers die de organisatie verlaten, al dan niet vrijwillig. In elk van de drie genoemde HR-processen wordt aandacht besteed aan relevante trends en technologische ontwikkelingen.

Instroom
Werving en selectie speelt een belangrijke rol bij de instroom van nieuwe medewerkers. Vaak zijn bedrijven onvoldoende geëquipeerd om dit zelfstandig te doen en wordt gebruikgemaakt van externe bureaus. Toch is er veel wat een bedrijf zelf kan doen, zoals het opstellen van een purpose-verklaring, het optuigen van een SPP-proces, het denken in termen van competenties en het op juiste wijze gebruikmaken van zogeheten recruitmentmarketinginstrumenten.

Doorstroom
Het ontwikkelen van medewerkers, zowel persoonlijk als vaktechnisch, vraagt nieuwe competenties van het management. Intermenselijke communicatie, het creëren van een veilige omgeving en empathisch vermogen spelen daarbij tegenwoordig een belangrijke rol.

Uitstroom
In tijden van structurele personeelstekorten neemt het verloop toe omdat werknemers uit meer banen kunnen kiezen. Het is daarom belangrijk om van elke medewerker een ambassadeur te maken zodat zij na vertrek nieuwe medewerkers kunnen aanbrengen of wellicht later weer terug kunnen keren.

Bron: ABN AMRO, 24 november 2022

Lees ook
Personeelstekort breidt zich als een olievlek uit over beroepen