Onderhandelingen ABU CAO Vaste medewerkers 2013 – meer vernieuwing

0
3660

| Download CAO ABU Vaste Medewerkers 2011-2012 » |


FNV Bondgenoten meldt dat de werkgevers in de onderhandelingen rondom de CAO ABU Vaste medewerkers vernieuwing willen.

> zie de eerdere voorstellenbrief van de werkgevers

Uit het persbericht van FNV Bondgenoten:
“De onderhandelingen voor de CAO voor vaste medewerkers van ABU-uitzendondernemingen hebben nog niet tot een resultaat geleid. De standpunten van de partijen liggen nog ver uiteen. Op 21 mei hebben de partijen weer onderhandeld, waarbij de werkgevers het voorstel hebben ingetrokken voor inleveren van ADV-dagen zonder compensatie. De werkgevers hebben aangegeven te streven naar een vernieuwing van de cao waarbij meer regie en verantwoordelijkheid komt te liggen bij werknemers voor zaken als werktijd, keuzevrijheid arbeidsvoorwaarden, levensfase bewust personeelsbeleid, belonen naar prestatie enz. FNV Bondgenoten wil hier wel over praten, maar dan wel in de situatie dat dit zowel werkgevers als werknemers ten goede komt.

Werkgroepen: Het Nieuwe Werken, Beloning
Om het bespreken van de onderwerpen nader handen en voeten te geven stellen de werkgevers voor om op korte termijn twee werkgroepen (Het Nieuwe Werken en Beloning) in het leven te roepen om e.e.a. verder uit te werken. De werkgevers willen deze werkgroepen breed samenstellen (behalve bonden en werkgevers ook kaderleden en or-leden). Uit overleg van FNV Bondgenoten met ondernemingsraden blijkt dat de ondernemingsraden best willen praten over het invullen van bepaalde cao-afspraken, maar dan moet er wel eerst een nieuwe cao zijn, waarin helder de kaders staan aangegeven.”

Bron: FNV Bondgenoten, 29 mei 2013