ABEL: Onbenut werkpotentieel kans voor detacheerders en uitzenders

0
126

Het onbenutte werkpotentieel in Nederland is een kans voor detacheerders en uitzendbureaus. Vooral in technische beroepen, zorg, IT en transport & logistiek zijn veel werknemers nodig met de juiste vaardigheden.

Tegelijkertijd zijn er veel werklozen, werkzoekenden en pas afgestudeerden met een sterke motivatie om te werken, maar zij missen de juiste ervaring. Voor detacheerders is er een verbindende rol weggelegd bij het verruimen van de arbeidsmarkt. Met advies kunnen zij overheid en opdrachtgevers bijstaan, die zich inzetten voor het ontwikkelen en faciliteren van scholingstrajecten, stageplekken en andere ontwikkelingsprojecten. Tot die conclusie komt detacheringspecialist ABEL talent.

Mismatch vraag en aanbod
Van alle trends springt het onbenutte arbeidspotentieel het meest in het oog. Ondanks een kleine krimp, staan er nog ruim een miljoen mensen werkloos langs de kant vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod in de arbeidsmarkt. Niet alleen is deze scheve verhouding te danken aan het feit dat veel mensen niet over de juiste vaardigheden beschikken die werkgevers van hen vragen, ook is er sprake van een zogenaamde informatiemismatch. Werklozen, werkzoekenden en pas afgestudeerden weten niet waar het potentieel zich bevindt.

Dit betekent dat het werven en matchen op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd. Hoewel de krapte geen structureel fenomeen is, brengt het op dit moment wel degelijk schade aan de Nederlandse economie. Door een tekort aan geschikt personeel dreigt de ontwikkeling van Nederlandse bedrijven te stagneren, vindt ABEL.

Rol detacheerder
Voor de detacheringsbureaus is er een faciliterende rol weggelegd bij het verruimen van de arbeidsmarkt. Zij kunnen overheid en opdrachtgevers bijstaan die zich inzetten voor het ontwikkelen en faciliteren van scholingstrajecten, stageplekken en andere ontwikkelingsprojecten. Detacheerders zijn de verbindende factor tussen mens en bedrijf of overheid. Zij kunnen helpen om het onbenut potentieel tegen te gaan.

Advies en begeleiding bij de juiste praktijkervaring voor studenten
“Wij zien al langer dat er een scheve verhouding is van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waar we met ABEL talent op inspringen. Echter, de uitdagingen waar we voor staan, zijn te groot om alleen door ons te worden aangepakt,” aldus directeur Marco Quanjer.

Mededirecteur Ralph Vis vult aan: “Het is schrijnend om te zien dat er, bijvoorbeeld, weer studentenstops bij technische universiteiten zijn, terwijl er in de praktijk zoveel mensen nodig zijn. Wij roepen werkgevers op om meer ruimte te maken voor praktijkervaring voor studenten. De overheid moet een coalitie vormen met opdrachtgevers en zich samen inzetten voor het invoeren van scholingsprojecten. Als detacheringsbureaus kunnen we hen daarbij helpen met advies, ondersteuning en begeleiding.”

Bron: ABEL talent, 10 oktober 2018