Om- en bijscholen personeel belangrijker dan ooit

0
153

Trends op de werkvloer 2022: hybride werkmodellen, diversiteit en inclusie hoog op de agenda, ‘leren’ cruciaal

Dat concludeert Talentsoft op basis van onderzoek naar HR-trends voor 2022.

In het rapport worden drie belangrijke voorspellingen gedaan: veel organisaties stappen massaal over naar hybride werkmodellen, thema’s als inclusie, gelijkheid en diversiteit komen hoog op de agenda te staan, en het is belangrijker dan ooit om in te zetten op het bij- en omscholen van personeel.

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de manier waarop we zijn gaan werken. Terug naar het oude normaal gaan we niet meer: er is een transformatie ingezet op de werkvloer die onomkeerbaar is. Dat gaat gepaard met een nieuwe organisatiestructuren, mindsets en vaardigheden.

Kantoor wordt ontmoetingsplek
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen: op afstand en hybride werken is een blijvertje. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de inrichting van kantoren letterlijk en figuurlijk is veranderd.
Steeds meer organisaties kiezen voor een hybride model, dat de ‘best of both worlds combineert’: de flexibiliteit van op afstand werken, en de sociale interactie bij de koffiemachine.” Het kantoor is niet langer de plek waar mensen dagelijks heen moeten, maar een ontmoetingsplek waar je samenkomt voor een face-to-face meeting met klanten of een brainstorm met je team.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie hoog op de agenda
Programma’s en initiatieven gericht op diversiteit, gelijkheid en inclusie staan in 2022 bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. En dat is niet alleen gedreven door alle recente globale en maatschappelijke ontwikkelingen. Wil je in deze krappe arbeidsmarkt talent behouden én nieuw talent aantrekken, dan kun je hier niet langer omheen. Een divers team waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun herkomst, gender, leeftijd, eventuele beperking, levensbeschouwing en/of seksuele voorkeur blijkt bovendien veel productiever. Medewerkers die zich gehoord en erkend voelen, zijn meer betrokken en ervaren een groter gevoel van werkgeluk. En dat leidt weer tot een lager ziekteverzuim, zo blijkt uit meerdere onderzoeken – onder meer van het CPB.

Digitalisering
2022 wordt tevens het jaar waarin ‘leren’ cruciaal wordt. Om concurrerend te blijven, snel te reageren op alle technologische ontwikkelingen en ook in de toekomst succesvol te zijn, moeten organisaties zich realiseren dat daar andere vaardigheden en competenties voor nodig zijn. Uit schattingen van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat tegen 2030 wereldwijd zo’n 1 miljard mensen omgeschoold moeten zijn.

Bron: Talentsoft, 4 januari 2021

Lees ook
Zorgen over eigen kennisniveau nemen toe onder HR-professionals
Oprichters Squla lanceren startup die skills gap dicht met praktijkgerichte omscholing
Selecteren op basis van skills verrijkt je blik op arbeidsbemiddeling