Olympia tekent Amsterdams Taalakkoord

0
82

Als één van de 23 bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekent Olympia vandaag het Amsterdams Taalakkoord.

Hiermee belooft Olympia zich in te zetten om laaggeletterdheid onder Amsterdammers aan te pakken en de toegang tot de arbeidsmarkt zo te verbeteren.

Er zijn ongeveer 150.000 laaggeletterde Amsterdammers.
Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. Hierdoor is het moeilijker voor hen om hun financiën op orde te krijgen, door te groeien in hun werk of bijvoorbeeld hun kinderen te begeleiden met huiswerk. Het college wil dat iedere Amsterdammer gelijke kansen krijgt en zet er daarom op in de laaggeletterdheid terug te dringen.

Cursus Taal op de werkvloer
Met het Taalakkoord worden de organisaties geholpen in het opleiden van hun eigen medewerkers in taalvaardigheid.

Er over durven praten of het signaleren?
Hiervoor is een cursus ‘Taal op de werkvloer’ beschikbaar gesteld. Via stichting Lezen & Schrijven worden er signaleringstrainingen aangeboden om laaggeletterdheid te herkennen binnen de organisatie, omdat niet iedereen dit durft uit te spreken.

Bron: Olympia, 7 september 2018

Gerelateerd: Olympia biedt uitzendkrachten regio Oss een cursus Nederlandse taal