Nieuwe leden Raad van Toezicht NIRPA

0
75

Saskia van der Zande en Ria van ’t Klooster zijn per 15 december benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het NIRPA.

Zij volgen Astrid Zwiers en Pieter van Veen op. Astrid Zwiers was afgetreden in juni 2015 omdat haar werk niet langer payroll-gerelateerd was. Pieter van Veen had de maximale zittingstermijn bereikt.

Saskia van der Zande
Saskia van der Zande is Partner bij Ernst & Young People Advisory Services, met specialisaties op het gebied van payroll-belastingen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ria van ’t Klooster
Ria van ’t Klooster is algemeen directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van zowel OSG Schoonoord als SintLucas.

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en bestaat sinds 2004. De Raad van Toezicht van het NIRPA bestaat uit zes leden, die voor vier jaar worden benoemd, voor maximaal twee termijnen. De vorige benoeming was Aldo Veenstra, die in mei 2014 Aad Deegeling opvolgde. Frank Bakker is in de tussentijd ook afgetreden. Zijn vacature is nog niet vervuld.

Bron: NIRPA, 28 december 2016