Nieuwe faillissementswet aangenomen

0
300

| Faillissementswet | Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht |


De Tweede Kamer heeft de Wet continuïteit ondernemingen aangenomen. Doorstarten na een faillissement wordt daardoor een stuk makkelijker, aldus het FD.

De nieuwe wet verankert de ‘pre-pack’. Voor het faillissement kan een ‘stille curator’ eerst twee weken onderzoeken of een doorstart kans van slagen heeft. De bank mag dan geen beslag leggen op alle activa, en aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Er werden twee amendementen aangenomen.

Ondernemingsraad informeren
Op voorwaarde van geheimhouding krijgt de OR net zoveel informatie als de schuldeisers. Dit moet voorkomen dat een faillissement wordt misbruikt om snel van overtollig personeel af te komen, zoals onder andere is gebeurd met Perry Sport en Scapino.

Inspraak ondernemers
Daarnaast moeten eigenaren en een eventuele moedermaatschappij worden betrokken bij de pre-pack, bijvoorbeeld bij aanwijzing van de curator, of bij garantstelling.

Bron: FD, 21 juni 2016