Nieuwe CAO Payroll: ‘belangrijke stap vooruit voor payrollers’

0
1089


24 september 2009

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) heeft met FNV, CNV en de Unie een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de payrollsector. De VPO-cao voor payrollers is verlengd tot 1 januari 2011. De oude cao was beëindigd per 1 juli jongstleden.

In de nieuwe cao voor payrollers is geregeld dat de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals loon, verlof en toeslagen vrijwel naadloos aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden die gelden voor reguliere arbeidskrachten.

Geen verschillen
Verder kunnen payrollers zich op vrijwillige basis aansluiten bij pensioenfondsen in bedrijfstakken die dat hebben geregeld. Voorbeelden zijn Zorg en Welzijn, Horeca en Detailhandel. Vakbonden streven er naar dat aansluiting bij Bedrijfstakpensioenfondsen verplicht wordt. “Ook op het gebied van pensioenen willen wij geen verschillen tussen werknemers die via een payroller werken en andere werknemers” aldus Roderik Mol van CNV Dienstenbond.

Payroll-cao moet anders
Een belangrijk discussiepunt tussen payrollers en vakbonden is de mate van flexibiliteit in de VPO- of Payroll-cao. “Die vinden wij nu nog te groot in vergelijking met andere cao’s. Als payrollers als volwaardige werkgevers geaccepteerd willen worden en de Payroll-cao stand wil houden, dan moet dit anders” aldus Mol en Marcel Nuyten van FNV Bondgenoten. Nuyten vindt de cao wel een “belangrijke stap vooruit” op het punt van overeenkomsten in arbeidsvoorwaarden.

Gerelateerd nieuws
> Akkoord CAO Payroll (VPO)

Bron: CNV Dienstenbond, 23 september 2009