Nieuwe ABU-directeur Jurriën Koops: flexibiliteit versterkt arbeidsmarkt

0
310

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) heeft per 10 januari 2014 een nieuwe directeur. Jurriën Koops, directielid van de branchevereniging, volgt Aart van der Gaag op die sinds 2000 aan het hoofd van de branchevereniging van uitzendondernemingen heeft gestaan en vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is teruggetreden.

Koops werkt sinds 2002 bij de ABU. “Ik wil veel nadruk op de positieve effecten van flexibiliteit voor onze arbeidsmarkt en kansen voor werkzoekenden.”

> Zie ook het FlexNieuws interview met Jurriën Koops en Aart van der Gaag

Onder de leiding van Aart van der Gaag heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen veel betekend voor de ontwikkeling van de uitzendsector. Met de vakbonden werden CAO-akkoorden bereikt. De ABU richtte samen met de vakbonden de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche op en, als vervolg op het meest succesvolle arboconvenant, de Stichting Arbo Flexbranche. De ABU stimuleerde waar mogelijk de uitzendsector als opstap naar de arbeidsmarkt. Ook is wettelijk de samenwerking tussen de uitzendsector en UWV en gemeenten geborgd wat ervoor zorgt dat steeds meer werkzoekenden via het uitzendbureau een baan vinden. De ABU nam het voortouw in de strijd tegen malafide uitzendbureaus. De CAO-politie (SNCU) werd opgericht en het lidmaatschap van de ABU werd meer dan ooit een keurmerk voor kwaliteit van uitzendwerk. Het zijn slechts enkele van de vele wapenfeiten van de branchevereniging die het grote belang van de uitzendsector voor de arbeidsmarkt onderstrepen.

ABU

Verbreding
Jurriën Koops was twaalf jaar lang de man naast Aart van der Gaag en als adjunct- en later directeur Sociale Zaken medeverantwoordelijk voor de ABU-koers. Koops: “Aart heeft een grote passie voor deze sector, hij verstaat als geen ander de kunst van het verbinden en het vermogen om de uitzendsector op de kaart te zetten. Dankzij de samenwerking met hem neem ik nu vol vertrouwen het stokje van hem over.” Er zijn veel verworvenheden, maar er liggen ook nieuwe uitdagingen voor de branchevereniging, zoals het keren van de negatieve beeldvorming over flex en de sociale lastendruk die een negatief effect heeft op de prijs van het uitzenden. De behoefte aan goede flexibiliteit in de arbeidsmarkt neemt toe en beperkt zich niet alleen tot het uitzenden. Ook andere vormen van flexibele arbeid winnen steeds meer terrein. De ABU wil die verbreding volgen en de belangen van andere flexvormen behartigen, zolang deze goed georganiseerd zijn, zoals het uitzenden.

Voorzitter
Aart van der Gaag blijft in de toekomst verbonden aan de ABU. Per 19 mei volgt hij Hans Kamps op die na veertien jaar het voorzitterschap van de branchevereniging neerlegt. Een van de opdrachten die Aart van der Gaag meekrijgt in zijn nieuwe rol als voorzitter is vorm en inhoud geven aan de verbreding van de ABU.

Toekomst flexibele arbeidsmarkt
Ter gelegenheid van het afscheid van Hans Kamps en het aantreden van Aart van der Gaag als voorzitter, organiseert de ABU op 19 mei 2014 het congres Ontmoet de toekomst. Tijdens dit congres zal onder meer een groot onderzoek naar de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt worden gepresenteerd. Hoe ziet de flexibele arbeidsmarkt er in de toekomst uit? Wat zijn de flexibiliteitsstrategieën en de inleenmotieven? Het onderzoek wordt in opdracht van de ABU uitgevoerd door TNO die hiervoor een kleine duizend ondernemingen in Nederland ondervraagt.

Bron: ABU.nl, 10 januari 2014