Nieuw businessmodel nodig voor circulaire economie

0
102

Als Nederland zijn ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden bedrijven in de zakelijke dienstverlening omschakelen naar een nieuw businessmodel.

Dit stelt ABN AMRO in de publicatie ‘Zakelijke Dienstverlening: kennis voor de circulaire economie’.

In de zakelijke dienstverlening werken 1,5 miljoen mensen, die samen 13% van het BBP realiseren. De diensten zijn onder te verdelen in HR, consultancy en Facilities Management.

Krimp grote bedrijven, groei zzp’ers
Terwijl grote bedrijven krimpen, groeien kleine bedrijven en groeit het aantal zelfstandig professionals. Daarin is de transitie naar een netwerkeconomie, en de (circulaire) innovatie het duidelijkst zichtbaar. Er treedt een verschuiving op van bezit naar gebruik.

Innovatie zorgt voor werk
Kennis is cruciaal bij de herinrichting van het economisch systeem. Omdat de zakelijke dienstverlening kennisintensief is, fungeert de sector als enabler. Innovaties als reverse logistics, predictive maintenance en deelplatforms zorgen voor nieuwe banen.

Technologie steeds belangrijker
Technologie speelt een steeds grotere rol. De zakelijke dienstverlening functioneert als een proeftuin waarin bedrijven (noodgedwongen) experimenteren met nieuwe organisatievormen en maatschappelijk relevante businessmodellen.

Bron: ABN AMRO, 15 augustus 2017