New Deal: een baan voor iedereen in Zuidoost-Nederland

0
59

Een baan voor iedereen in Zuidoost-Nederland en geen onvervulde vacatures meer bij de bedrijven.

Dat is het doel van Brabantse- en Limburgse provinciebesturen, bedrijven, universiteiten, hogescholen en vakbonden.
Ze hebben daartoe een ‘new deal’ gesloten.

Wat houdt dit in?
‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’
Het bruist in de regio’s al van uitstekende en veelbelovende initiatieven en best practices waarmee we nu al concreet werk maken van de New Deal. Voorbeelden zijn te zien in een speciale video die hierover is gemaakt.

De New Deal is een groeimodel, dat zich eerst richt op Leven Lang Ontwikkelen, duurzaam en met focus op de gevraagde competenties van de toekomst. De regio’s in Zuidoost-Nederland samen met de provincies zetten in op:

1. Het stimuleren van werknemers en werkgevers om daadwerkelijk verder te ontwikkelen en te leren

2. Het samenbrengen van fondsen waarmee leven lang leren mede wordt mogelijk gemaakt

3. Het verder innoveren van het onderwijs

4. Het stimuleren van grensoverschrijdende en internationale aanpak van de arbeidsmarkt

5. Het gezamenlijk ontwikkelen en bespreken van arbeidsmarktscenario’s gericht op de vraag van morgen

Dit wordt gedaan vanuit de acht deelnemers aan Brainport Network samen met de regionale en landelijke partijen op de arbeidsmarkt: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid.

In kasteel Geldrop werden woensdag 28 juni de handtekeningen onder het document gezet. De mensen die er voor tekenden werken samen onder de paraplu van Brainport Network.

Bron: Brainportnetwork.nl/NewDeal, 29 juni 2018