Netwerk Zelfstandig Werkenden bundelt krachten ZP’ers

0
545

NZW is een nieuwe netwerkbeweging die de kracht van ZP-ers, freelancers, ZZP-ers, flexwerkers en werk-ondernemers bundelt als Zelfstandig Werkenden. 
NZW wil de stem zijn van zelfstandig werkenden in het debat over de veranderde arbeidsmarkt.

In deze tijd beginnen steeds meer mensen – al dan niet gedwongen – voor zichzelf. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen zelfstandig werkenden. Die groep wordt steeds groter. Maar als het erop aan komt, is er juist voor die groeiende groep bijna niets geregeld. Daarom is er het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW), dat oplossingen biedt waar je als zelfstandig werkende niet aan denkt, of die je alleen niet voor elkaar krijgt.

Bundeling van krachten
“We hebben van onze NZW panels geleerd dat drie dingen topprioriteit horen te krijgen in een overkoepelend belang: 1. Zelfstandigheid; 2. Gezond ondernemen; 3. NZW op de agenda zetten. Dat gaat lukken met deze dynamische bundeling van krachten en onze Haagse connecties”, aldus Reinier Castelein, oprichter van het Netwerk Zelfstandig Werkenden NZW.

Hij doelt op de aanwezige kennis en van de deelnemende marktpartijen om oplossingsgericht te opereren op de hybride arbeidsmarkt.

De deelnemende partijen in het NZW:
Achmea / Zilveren Kruis / Centraal Beheer; ALD Automotive; De Unie vakorganisatie voor middengroepen en hoger personeel; EBC Nederland (bekroond door toezichthouder AFM); GITP PiCompany; SublimeFM; Uniforce (voor wie niet kan en wil werken met een VAR.)

“Een samenwerking waar je ‘U’ tegen zegt. Nu valt dat nog allemaal onder regie van de bepalende en dus allesoverheersende overheid. Dat kan anders. De  overheid hoort eigenlijk te weten, dat zelfstandige professionals helemaal niet houden van betutteling of een keurslijf. Er is nog veel werk aan de winkel door juist nu de krachten te bundelen”, aldus de NZW-oprichter.

Bron: persbericht NZW, 23 januari 2014