Nettoloon 2009 stijgt voor bijna iedereen

0
1141

Logo Logica18 december 2008

ICT-dienstverlener Logica voorziet hogere netto-inkomsten voor de meeste inkomens. De dienstverlener verwacht voor deeltijdwerkers met een laag salaris echter nauwelijks vooruitgang.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de salarisstrookjes van salarisverwerker Logica. In 2009 zullen er nauwelijks wijzigingen plaatsvinden op de loonstrook. De meest in het oog springende verandering is het verdwijnen van de WW-premie.

Nettolonen stijgen
De nettolonen zullen per 1 januari 2009 bij een gelijkblijvend brutosalaris voor de meeste werknemers stijgen. De door het Centraal Planbureau voor 2009 verwachte inflatie van 1,5 procent wordt dan ook voor de meeste werknemers voldoende gecompenseerd. Voor de cao’s waarbij is afgesproken dat per 1 januari 2009 een salarisronde plaatsvindt, vallen de berekeningen nog voordeliger uit. Zo kunnen de werknemers in de sector Grootmetaal rekenen op een extra toename van 2,5 procent.

Loonstrookje deeltijdwerkers blijft gelijk
Grote uitzondering op de algemeen positieve ontwikkeling in 2009 is de groep deeltijdwerkers met een brutoloon tot € 1326,75. Zij hoeven namelijk nu al geen WW-premie te betalen en profiteren dus ook niet van het verlagen van de werknemerspremie voor de werkloosheidsuitkering tot 0%. Een deeltijdmedewerker met een inkomen van € 1200 bruto per maand ziet het netto-inkomen toenemen met € 2,04 per maand t.o.v. 2008.

Loonheffing en werknemersverzekeringen
Het percentage van de eerste loonbelastingschijf daalt nauwelijks: met 0,10 procent naar 33,50 procent. Het percentage van de tweede schijf stijgt, met 0,15 procent naar 42,00 procent. De derde schijf (42 procent) en vierde schijf (52 procent) blijven ongewijzigd.

Heraanlevering jaarloonopgave
Net als in 2008 zal een aantal werkgevers de loongegevens van hun werknemers opnieuw moeten aanleveren aan de Belastingdienst. Hiermee kan de Belastingdienst later in 2009 de te veel betaalde premies voor de zorgverzekering en werknemersverzekeringen over 2008 aan de werknemers terugbetalen.

Stijging lonen
Werknemers met een brutosalaris van € 3750 tot € 4250 gaan er relatief het meest op vooruit: tussen de € 47,26 en € 48,87 netto per maand. Deze stijging varieert van 1,85 procent tot 2,01 procent ten opzichte van 2008. Het minimumloon stijgt volgens Logica in 2009 met 1,81 procent. Het bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt met € 24,60 verhoogd tot € 1381,20. Op basis van nettoveranderingen ontvangt een werknemer met een brutosalaris van € 1500 een nettostijging van € 16,10.

Extra salaris door cao-afspraken
Werknemers in de grootmetaal krijgen al per 1 januari salarisverbeteringen, als gevolg van cao-afspraken, te weten 2,5%. Hun nettosalaris zal hierdoor in totaal stijgen met een percentage tussen 3,02% en 3,93%. De werknemers in de kleinmetaal krijgen er februari 2009 loon bij, in de sector metaalbewerking is dat bjivoorbeeld 3%.

Gerelateerd nieuws
> Logica levert HR-diensten aan Sodexo
> Minimumloon stijgt per 1 januari 2009
> Kostprijs 2009 berekenen?
> Premies 2009
> Reserveringen 2009

HRMmeer HR-nieuws »
Loonbelasting en premieheffing meer nieuws »


FlexService – home