Netto inkomensongelijkheid neemt af in Nederland

0
95

De kloof tussen het netto minimumloon, modaal en bovenmodaal loon wordt langzaam gedicht.

In Nederland zijn de afgelopen vier jaar de minima en de modaal verdieners er het meest op vooruitgegaan, terwijl de werkenden met een inkomen van twee keer modaal (€5.600) hun nettoloon het minst omhoog hebben zien gaan. Voor 2017 is de verwachting dat de nettolonen dichter bij elkaar komen.

Dat blijkt uit onderzoek van Raet, HR-dienstverlener.

De Nederlandse werknemer met een minimum inkomen is er tussen 2012 en 2016 €105 bruto op vooruitgegaan en kreeg maar liefst €182,33 netto meer gestort. Hiermee is het netto minimumloon de afgelopen vier jaar respectievelijk met 14,85 procent verhoogd. Ook het modaal inkomen (€2.800) is erop vooruitgegaan met 16,71 procent. In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Beter bedeelden strijken minder op
Nederlanders die boven het modaal inkomen verdienen, hebben tussen 2012 en 2016 in vergelijking minder geluk. Hoe meer men verdient, hoe meer men in verhouding moet afdragen. Zo hebben werknemers die 1,5 keer modaal verdienen 13,4 procent meer overgemaakt gekregen en twee keer modaal verdieners moeten het doen met 12,53 procent. Tot slot is werkend Nederland met een bruto inkomen van €7.000 of meer er het minst op vooruitgegaan, namelijk 10,54 procent.

Joke van der Velpen, Kennis Manager bij Raet: “We zien de afgelopen vier jaar dat de nettolonen erg fluctueren. De economie is de afgelopen jaren onstuimig geweest en we kunnen uit de cijfers opmaken dat er is bijgestuurd op het moment dat het nodig was. Inmiddels lijkt het of we in economisch rustiger vaarwater zitten en komen de nettolonen dicht bij elkaar.”

Salaris- en uitkeringsspecificatie 2017
Op de website van Raet is de definitieve salaris- en uitkeringsspecificatie voor 2017 in te zien. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2017 overhoudt. Met de rekentool op de Raet website kun je direct je eigen netto salaris uitrekenen.

Bron: Raet, 3 december 2016