Netspar: eerder met pensioen fiscaal stimuleren

0
67

Mensen met een laag inkomen moeten fiscaal gefaciliteerd worden om eerder met pensioen te gaan. Dat is een betere oplossing dan het bevriezen van de AOW-leeftijd voor mensen met zware beroepen.

Dit adviseert de Netspar-projectgroep ‘Flexibel met pensioen’, met wetenschappers en experts uit de praktijk. Het rapport bevat dertien aanbevelingen voor beleid, waarvan die voor zware beroepen en lagere inkomens het meest in het oog springen.

Zware beroepen
Mensen met zware beroepen leven gemiddeld korter dan hoger opgeleiden. Bovendien hebben ze vaak een lager inkomen en kunnen daarom minder makkelijk sparen om eerder met pensioen te gaan. Maar een lijst met zware beroepen opstellen is lastig. Volgens het rapport zou dit allereerst binnen de sector moeten opgelost, bijvoorbeeld door de zwaarte te beperken of via geleidelijke uittreding.

Lagere inkomens
De overheid zou het voor lagere inkomens fiscaal aantrekkelijker kunnen maken om hun aanvullend pensioen te vergroten, zodat ze eerder met pensioen kunnen. Daarvan kunnen automatisch ook mensen met zware beroepen profiteren. Het rapport noemt als mogelijkheden de verlaging van de (minimale) franchise, het inkomensafhankelijk maken van het opbouwpercentage en/of de franchise, of een (inkomensafhankelijke) basisruimte.

Meer flexibiliteit in de overgang van het werkende leven naar pensioen kan positieve effecten hebben op gezondheid, (werk)tevredenheid en duurzame inzetbaarheid. De AOW-leeftijd zou periodiek getoetst moeten worden door na te gaan hoe ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en armoede in de jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd zich ontwikkelen.

Bron: Netspar, 4 april 2019