Nederlandse werknemer positief over flexwerken

0
868


Logo10 juni 2010

Flexwerkers worden niet gezien als zakkenvullers of individualisten. Toch vindt de meerderheid van de beroepsbevolking dat ze niet dezelfde rechten hebben als vaste medewerkers.

Ruim één op de drie werknemers (37%) overweegt om te gaan werken als freelancer of een eigen onderneming te starten. Zeker de helft zou het prettig vinden om tegelijkertijd verschillende opdrachten te doen bij verschillende werkgevers. Het missen van een vast arbeidscontract is de grootste drempel om de stap te gaan zetten. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Onderzoek
Intelligence Group onderzocht de mate waarin de beroepsbevolking wil gaan flexwerken en de houding ten aanzien van flexwerkers. Hieronder verstaat zij mensen die niet in vaste dienst zijn bij een bedrijf, maar er tijdelijk werken, zoals mensen met een 0-uren contract, freelancers, ZZP-ers, uitzendkrachten en interimmers. Waar 63 procent van de Nederlandse beroepsbevolking helemaal niet overweegt om te gaan werken als freelancer of een eigen onderneming te starten, past deze gedachte (goed) voor de andere 37 procent. Acht procent speelt zelfs heel sterk met die gedachte. Hierbij speelt leeftijd een rol. Hoe jonger, des te groter de kans dat iemand wil gaan flexwerken.

Missen vast contract en gezelligheid drempels
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij het prettig zouden vinden om verschillende opdrachten te doen bij verschillende werkgevers. De zekerheid van een (vast) contract lijkt de grootste drempel. Ruim de helft van de respondenten zou de zekerheid van een vast contract missen als zij op opdrachtbasis zouden werken. Een andere belangrijke drempel is het missen van de gezelligheid van collega’s. Dit is met name voor jonge mensen een belangrijk bezwaar.

Flexwerkers niet gezien als zakkenvullers
De houding van de beroepsbevolking ten aanzien van flexwerkers is overwegend positief. Slechts 5% van de ondervraagden ziet flexwerkers als zakkenvullers. Een lichte meerderheid vindt niet dat flexwerkers individualisten zijn. Een derde van de ondervraagden denkt dat flexwerkers hart voor de zaak hebben. Desondanks vindt 42% niet dat flexwerkers dezelfde rechten zouden moeten hebben als vaste medewerkers.

Groeiende behoefte aan flexibele arbeidsverhoudingen
Volgens Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group, passen de resultaten in een trend die al enige tijd gaande is. “De behoefte aan flexibele arbeidsverhoudingen is groeiende. Het feit dat zo’n groot deel van de beroepsbevolking het prettig vindt om meerdere opdrachten tegelijkertijd te doen en met de gedachte speelt om als freelancer of ZZP-er aan de gang te gaan, onderstreept dit. Uit ons onderzoek blijft tevens dat het klimaat voor flexwerkers positief is. Zij worden niet gezien als zakkenvullers en meer als een groep die echt van toegevoegde waarde is.”

Gerelateerd nieuws

> Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler
> FNV: maximum 10% flexwerkers

Bron: IG!, 10 juni 2010