Nederlandse werknemer optimistischer over loonontwikkeling

0
181

Uit de Pay Optimism Scale 2013 van HR-dienstverlener NGA Human Resources blijkt dat Nederlandse werknemers een stuk optimistischer zijn over hun loonontwikkeling dan een jaar geleden.

> Zie Payroll Complexity Index 2013

13,2 procent van de ondervraagde Nederlandse werknemers houdt het komende jaar zeker rekening met een loonsverhoging hoger dan de inflatiecorrectie en 33,8 procent denkt dat het beide kanten op kan. 42,6 procent van de werknemers gelooft niet in een loonsverhoging. Dat aantal ligt een stuk lager dan vorig jaar, toen maar liefst 61,6 procent geen vertrouwen had in een loonsverhoging.

Het resultaat in Nederland ligt op één lijn met het wereldwijde gemiddelde van 42,4 procent. In Spanje zien de werknemers hun financiële toekomst het minst rooskleurig in; daar gelooft ruim 80 procent niet in een loonsverhoging. Opvallend is dat onze zuiderburen een stuk optimistischer zijn: ruim veertig procent (41,2 procent) van de Belgische werknemers gaat uit van een loonsverhoging.

Waardevolle arbeidsvoorwaarden
Salaris is net als vorig jaar de meest waardevolle arbeidsvoorwaarde voor werknemers, zowel wereldwijd als in Nederland. Van de secundaire arbeidsvoorwaarden scoort de mogelijkheid tot training en ontwikkeling het hoogst, gevolgd door extra vakantiedagen. Werkgevers zouden dus extra secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bieden om de personeelsloyaliteit te verhogen. Toch geeft maar liefst 77,9 procent van de Nederlandse respondenten aan dat hun werkgever geen extra secundaire arbeidsvoorwaarden biedt.

Motivatie en baantevredenheid
Uit het onderzoek van NGA Human Resources blijkt bovendien dat het, zowel in Nederland als wereldwijd, goed is gesteld met de motivatie en baantevredenheid van werknemers. Wereldwijd geeft 65,7 procent aan gemotiveerd te zijn omdat het werk plezier geeft, 54,7 procent noemt de mogelijkheid tot het leren van nieuwe vaardigheden als belangrijke reden voor motivatie. Slechts 5,3 procent geeft aan niet gemotiveerd te zijn.

Digitalisering van HR-zaken
Naast loonontwikkeling, secundaire arbeidsvoorwaarden en motivatie werd er in het onderzoek ook aandacht besteed aan HR-dienstverlening. Bijna de helft (45,6 procent) van de Nederlandse werknemers geeft de voorkeur aan een online portal om zo zelf HR-zaken te kunnen regelen. 35,3 procent geeft aan dat het afhangt van de soort vraag; administratieve zaken zouden via een self-service-oplossing kunnen worden afgehandeld, maar als het om loopbaanontwikkeling gaat, heeft persoonlijk contact de voorkeur.

Opmerkelijk is dat in Nederland slechts 39,7 procent aangeeft een digitale loonstrook te ontvangen, tegenover 45,6 procent die een papieren loonstrook ontvangt. Nederland loopt hiermee achter op andere landen wereldwijd, waarin gemiddeld al 51,2 procent van de werknemers een digitale loonstrook ontvangt.

Waardering tonen
Werkgevers laten kansen liggen door hun werknemers nauwelijks extra, secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Anita Lettink, VP Northern Europe bij NGA Human Resources: “Het is opmerkelijk dat werkgevers nauwelijks extra, niet-financiële voordelen bieden om de personeelsloyaliteit te verhogen. Werknemers vormen de drijvende kracht van een bedrijf en zeker met een krappe arbeidsmarkt op komst, is het belangrijk om werknemers waardering te tonen. Dit kan al met relatief kleine voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexibel werken of aandacht voor een prettige werkplek.”

Bron: NGA Human Resources, 4 november 2013