Nederlandse en Belgische recruitmentbranche sterkste groeiers Europa

0
217

Van de belangrijke Europese landen groeit de recruitmentbranche in Nederland en België het snelst.

Dat blijkt uit onderzoek van Vacatures.nl.

Nederland en België Europees koploper
Van alle grote spelers in Europa is de groei in het eerste kwartaal van 2015 het grootst in Nederland, zowel in omzet (7,7%) als in het aantal uitzenduren (8,6%). Alleen België kent een nog sterkere groei, al is de Belgische recruitmentmarkt wel twee keer zo klein als de Nederlandse.

Bovendien laten de indexcijfers van Q1-2015 een positieve ontwikkeling zien. Deze indexcijfers vergelijken de verschillende kwartalen met dezelfde kwartalen van voorgaande jaren.

“Eveneens positief is dat de omzet en het aantal uitzenduren vrijwel dezelfde ontwikkeling vertonen wat betreft de groei en krimp,” aldus Patrick van Gelder, onderzoeker van Vacatures.nl.
“Het lijkt erop dat de groei niet wordt veroorzaakt doordat tarieven van uitzendbureaus door concurrentie onder druk staan, maar dat er sprake is van een meer stabiele aantrekking van de markt.”

Uitzenduren en omzet

Amerikaanse recruitmentmarkt maakt duikeling
Voor het eerst sinds 2009 is de groei van de Nederlandse recruitmentmarkt sterker dan die in de Verenigde Staten – op een korte periode in het eerste kwartaal van 2014 na. Van Gelder: “De weekcijfers van de ASA laten zien dat het in de Verenigde Staten alleen maar minder gaat. Sinds eind mei is er zelfs een negatieve groei te zien in de branche. Het lijkt alsof de Amerikaanse markt dit keer serieus aan het krimpen is.”

Wat zegt dit over de toekomst?
De Rabobank voorspelt voor 2015 een groei van 8% voor de Nederlandse recruitmentbranche. Dit zou opnieuw een toenemende groei ten opzichte van voorgaande jaren betekenen (2014: 6,15%; 2013: -1,8%). “Goed nieuws voor de uitzendbranche,” concludeert Van Gelder, “maar ook voor de Nederlandse markt in het algemeen. De recruitmentbranche is namelijk ‘vroegcyclisch’ en is daardoor vaak een goede voorspeller van de Nederlandse economie.”

Bron: Vacatures, 14 juli 2014