Rabobank: belang uitzendbranche neemt toe

0
405

Het belang van de uitzendbranche voor de Nederlandse economie is de afgelopen twintig jaar toegenomen, dat concludeert de Rabobank in een Themabericht.

De Nederlandse branches zijn meer gebruik gaan maken van de diensten van de uitzendbranche. Dit komt tot uitdrukking in het percentage inkoopkosten dat verschillende sectoren besteedden aan diensten van de flexbranche.

Beveiliging- en opsporingsbranche heeft grootste aandeel
De beveiligings- en opsporingsbranche besteedde in 2014 in vergelijking met de andere Nederlandse branches het grootste deel van hun inkoopkosten aan de diensten van de uitzendsector. Deze branche maakte de afgelopen twintig jaar in dit opzicht ook de grootste stijging door: in 1995 werd 4% van de inkoopkosten aan diensten van de uitzendbranche besteed, in 2014 was dit bijna 18%.

TB20160211_uitzendbranche_fig1

Grootste stijging in de bouw
Relatief gezien steeg het percentage van de inkoopkosten dat sectoren besteden aan diensten van de uitzendbranche het meest in de bouw. In 1995 besteedde de bouwnijverheid 0,1% van de inkoopkosten aan diensten van de uitzendbranche, in 2014 was dit 1,9%. De toename van het aantal uitzendkrachten dat in de bouw werkt, verklaart een deel van deze stijging. Het aantal uitzendkrachten dat als bouwarbeider werkt, is sinds 2004 meer dan verdrievoudigd.

Aantal uitzenduren volgt de conjunctuur
Door het inhuren van flexkrachten hoeft een bedrijf geen mensen op de loonlijst te hebben die niet voortdurend productief zijn in te zetten. Dit zorgt ervoor dat het aantal uitzenduren de ontwikkeling van de conjunctuur volgt. Indien de productie toeneemt, worden vaak eerst flexibele krachten aangenomen, omdat bedrijven niet weten of de stijging van lange duur is.

Werkgever geeft vaker een langdurig uitzendcontract
De bestedingen aan de uitzendbranche zijn voornamelijk toegenomen doordat de verschillende sectoren meer uitzendkrachten, payrollers en andere flexkrachten zijn gaan inhuren. Het aantal uitzenduren is de laatste jaren flink toegenomen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal uitzenduren van uitzendkrachten met een langdurig contract enorm is toegenomen.

Wetgeving kan groeiende vraag beïnvloeden
Twijfelachtig is of de een groeiende vraag naar personeelsflexibiliteit vanuit werkgevers de komende jaren aanhoudt. Dit is onder meer meer afhankelijk van wetgeving. Hierbij valt te denken aan het wetsvoorstel van minister Asscher om de arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers en medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn van de werkgever gelijk te trekken. Of de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat vervangen.

Bron: Rabobank, 15 februari 2016