NBBU: Zorg voor zekerheid vooraf, voor opdrachtgever én zzp’er

0
285

Zorg dat opdrachtgevers vooraf de zekerheid hebben dat ze na inhuur van een zzp’er niet meer geconfronteerd worden met naheffingen van loonbelasting.

Dat kan door te toetsen of zzp’ers een bewuste keuze hebben gemaakt voor het ondernemerschap. Dat meldt de NBBU in een persbericht.

De NBBU adviseert het kabinet de huidige periode waarin wet- en regelgeving op dit vlak niet worden gehandhaafd te gebruiken voor een pilot om deze oplossing in de praktijk te testen.

Doel: vertrouwen
Het doel moet zijn zekerheid en het wederzijdse vertrouwen te creëren tussen opdrachtgevers en zzp’ers, zegt Piet Meij van de NBBU woensdag op een kick-offbijeenkomst van de ministeries SZW, EZ en Financiën. De kick-off was erop gericht input uit het werkveld over dit onderwerp te verzamelen voor het kabinet. Meij is hoofd sociaaleconomische zaken bij de NBBU, de branchevereniging voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt.

Toets en ondernemersovereenkomst
Een toets van het zelfstandig ondernemerschap, die de zzp’er de status zelfstandige oplevert, en een ondernemersovereenkomst bieden die zekerheid vóórdat een opdracht wordt aangegaan, stelt de NBBU. De toets sluit kwetsbare groepen uit van het zzp-schap, terwijl opdrachtgevers zich er met de ondernemersovereenkomst van vergewissen met een ondernemer in zee te gaan.

Oplossing
De oplossing is een eenvoudige. Alle betrokken partijen, opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers, hebben er alle belang bij dat de inhuur van zzp’ers soepel en zorgvuldig verloopt. De huidige wet- en regelgeving zorgt momenteel tot onrust en grote terughoudendheid bij opdrachtgevers om zzp’ers in te huren. Dat de wet momenteel niet wordt gehandhaafd verandert hier niets aan.

Pilot
Het is daarom zinvol deze periode van gedogen te gebruiken om andere oplossingen uit te proberen. Het regeerakkoord gaat uit van een tussenstap als oplossing, in de vorm van een opdrachtgeversverklaring die toetst aan het arbeidsrecht, maar daarmee schuif je het probleem voor je uit.

Definitieve oplossing
Volgens de NBBU kun je beter direct aan een definitieve oplossing werken. Dan moet je wel het arbeidsrecht als meetlat loslaten. Dat kan ook, want een ondernemer is immers geen werknemer.

Bewuste keuze voor ondernemerschap
Laat een zzp’er een bewuste keuze maken voor het ondernemerschap en laat een opdrachtgever zich daarvan vergewissen. Het ondernemerschap kan met een korte toets worden gemeten, waarna een zzp’er de status van zelfstandig ondernemer krijgt. Daarmee zorg je voor wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de zzp’er en de opdrachtgever bij het aangaan van een opdracht. Daarmee creëer je de zekerheid en het vertrouwen tussen opdrachtgevers en zzp’ers die nodig zijn voor gezonde inhuur van zzp’ers.

Bron: NBBU, 24 januari 2018