NBBU: Wet Arbeidsmarkt in Balans raakt naast payroll ook uitzenden

0
702

NBBU: Wet Arbeidsmarkt in Balans raakt naast payroll ook uitzenden
De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zaagt aan de poten van het uitzenden, ook al werd aanvankelijk gesteld dat uitzenden buiten schot zou blijven, constateert uitzendbrancheorganisatie NBBU.

Op verschillende onderdelen raakt de wet het uitzenden namelijk wel degelijk. Minister Koolmees slaat de vernietigende kritiek van de Raad van State bij de payrollvoorstellen met zijn wetsvoorstel in de wind.

De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) betreurt het dat minister Koolmees de grote hoeveelheid reacties op de internetconsultatie, waaronder die van de NBBU, maar in beperkte mate in dit voorstel heeft meegenomen. Ook van het advies van de Raad van State, die zijn aanpak ontoereikend noemt en van een waterbed-effect spreekt, trekt Koolmees zich niets aan. Met zijn voorstel zaagt hij aan de poten van het uitzenden. Het gaat dan met name om twee onderdelen van de wet: premiedifferentiatie WW en payroll.

Uitzenden wordt extreem duur
De nieuwe wetsvoorstellen maken uitzenden extreem duur. Op uitzenden wordt de hoge WW-premie van toepassing en dat betekent dat die premie drie keer zo duur wordt als de premie die betaald moet worden voor iemand in een vast dienstverband. Daarnaast worden per 1 januari 2020 alle uitzendondernemingen in sector 52 geplaatst, waardoor ook een zeer hoge premie van toepassing is op de ziektewet en de WGA.

Deze toekomstige hoge kosten zullen allemaal in rekening worden gebracht bij de eindopdrachtgever, met als gevolg dat die steeds meer weerstand zal voelen om in zee te gaan met een uitzendbureau. Terecht is in het wetsvoorstel opgenomen dat voor payrollondernemingen een lager premieregime van toepassing is.

Onduidelijkheid en administratieve lasten
De definitie van payroll in het wetsvoorstel is onduidelijk en raakt het uitzenden. Per plaatsing moet het uitzendbureau of payrollbedrijf bepalen of er sprake is van een uitzend- of payrollkracht. Bepalend hierbij is onder andere of aangetoond kan worden dat het uitzendbureau de werving en selectie heeft verricht. Dit brengt veel onduidelijkheden en administratieve lasten met zich mee.

Opstapfunctie in het geding
Daarnaast komt de opstapfunctie van de uitzendbranche in het geding. In de samenwerking met het UWV en gemeenten helpen uitzendbureaus bijvoorbeeld veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Onder de nieuwe wetgeving worden deze uitzendkrachten als payrollkracht gezien. Dit kan ten koste gaan van de arbeidsmarktkansen van mensen met een uitkering.

In het wetsvoorstel worden op het gebied van payroll tot slot dwingende pensioeneisen gesteld voor payrollondernemingen. De NBBU is van mening dat dat op de onderhandelingstafel van sociale partners hoort te liggen en niet door de overheid opgelegd hoort te worden. Hiermee neemt de overheid de rol van sociale partners over en verliest een hele bedrijfstak zijn zeggenschap.

Lichtpuntje
De informatieplicht van de inlener is een positieve ontwikkeling. Die maakt het voor uitzend- en payrollbureaus eenvoudiger om de juiste informatie over arbeidsvoorwaarden bij de inlener te achterhalen. Laten we dat dan in ieder geval als een lichtpuntje beschouwen, aldus de reactie van de NBBU.

Bron: NBBU, 8 november 2018