NBBU: ‘Wacht de visie van de Commissie Regulering van Werk af’

0
88
Piet Meij, NBBU
Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken, NBBU

De voorgestelde wetgeving van het kabinet voor het ‘werken met zelfstandigen’ bereikt het tegenovergestelde van wat ermee wordt beoogd.

“Het is beter eerst de visie van de Commissie Regulering van Werk af te wachten,” stelt Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken van uitzendbrancheorganisatie NBBU.

Het kabinet wil met de zzp-wetgeving twee problemen oplossen: de schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt voorkómen en opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de bovenkant van de markt vooraf zekerheid geven. Met de huidige aanpak wordt dit doel niet bereikt.

Het is belangrijk dat misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden aangepakt en dat, waar nodig, passende wetgeving wordt ingevoerd. Maar het is nog maar zeer de vraag of met invoering van het minimum uurtarief van €16,- schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen. Daarnaast brengt het een lastenverzwaring voor iedere opdrachtgever en iedere zzp’er met zich mee.

Het kabinet neemt nu maatregelen die bedoeld zijn om partijen alvast meer zekerheid te geven in afwachting van de resultaten van de Commissie Regulering van Werk. Het kabinet wil dit onder andere organiseren door middel van een opt-outregeling voor zelfstandigen met hoge tarieven.

Het kabinet blijft tegelijk bij handhaving van de verouderde regelgeving. Met zijn voorgestelde webmodule probeert het kabinet nu voor de derde keer een methode uit om verouderde wetgeving werkbaar te krijgen. Omdat deze oplossing uitgaat van een beoordeling van de arbeidsrelatie achteraf, kan dit vooraf nooit zekerheid bieden.

Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken bij de NBBU: “Door vooraf zo snel mogelijk zekerheid te bieden voor zelfstandige en opdrachtgever weet iedereen waar hij aan toe is en is duidelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is. Dat biedt rust. Beoordeel zelfstandigen op hun ondernemerschap, geef hun een eigen positie in het Burgerlijk Wetboek en ga hier in de praktijk alvast mee aan de slag.”

NBBU pleit ervoor om nu niet met ingrijpende wetgeving te komen, maar eerst de visie op de plaats van de zelfstandige op de arbeidsmarkt van de Commissie Regulering van Werk af te wachten. Daarna is het moment om, in samenhang met de andere knelpunten van de arbeidsmarkt, onderliggende wetgeving in nauw overleg met veldpartijen uit te werken.

Bron: NBBU persbericht, 9 december 2019

Zie ook
Zelfstandigenorganisaties keuren zzp-wetgeving af
Commissie Regulering van Werk: ‘Ingrijpende maatregelen nodig voor herstel balans arbeidsmarkt’
NBBU pleit voor basisregeling in wendbare arbeidsmarkt
Het arbeidsmarkt spoorboekje van minister Koolmees
Femke Laagland: ‘Hoe kijkt Europa naar zzp’ers en werknemers?’