NBBU: uitzendmarathon met MKB Nederland en UWV

0
332

De Flexathon is een uitzendmarathon, waar veel uitzendbureaus veel ondernemers treffen. De NBBU organiseert de eerste Flexathon in nauw overleg met MKB Nederland.

Het evenement vindt plaats bij de Week van de Ondernemer – 8, 9 en 10 april 2014 – waar veel werkgevers bijeenkomen.
Het UWV zal bestanden van uitkeringsgerechtigden aandragen en het succes meten. Ook vertegenwoordigers van andere groeperingen werkzoekenden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om bij de Flexathon de doelgroep onder de aandacht te brengen (zoals jongeren, allochtonen)

Vraaggericht
Overheid en private partijen zetten een scala aan instrumenten in om werkzoekenden aan werk te helpen. Al die maatregelen zijn aanbodgericht georganiseerd. Bij de huidige economische omstandigheid, waarbij het aantal werkzoekenden het aantal beschikbare banen verre overtreft, ligt het meer voor de hand te kiezen voor vraaggerichte oplossingen.

Flexathon

De NBBU, brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendondernemers, heeft daarom de Flexathon ontwikkeld waarmee op vraaggerichte wijze werkzoekenden aan werk worden geholpen.

Doel: tussen 2.500 en 5.000 werkzoekenden aan werk helpen
Vooral gespecialiseerde kleine en middelgrote uitzendbureaus worden gevraagd deel te nemen aan de Flexathon. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat 70% van de uitkeringsgerechtigden die via een uitzendbureau aan werk komt, dit doet via een uitzendbureau uit het MKB segment. De NBBU verwacht dat met de Flexathon tussen 2.500 en 5.000 werkzoekenden aan werk worden geholpen.

Bron: NBBU.nl, 14 januari 2014