NBBU uitkomsten ondernemersstem.nl

0
94

Uitzendondernemers breken massaal een lans voor flexwerk.

87 procent noemt flexibilisering noodzakelijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit de NBBU Ondernemersstem.nl, de stemwijzer van MKB-Nederland en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.

Een ander belangrijk onderwerp is de Europese Unie. Liefst 81 procent vindt Europa essentieel voor de welvaart van ons land. Bijna driekwart van de ondernemers is bovendien van mening dat de eurozone moet worden versterkt door een bankenunie met Europees toezicht en sancties.

Bijna 70 procent van de uitzendondernemers vindt dat het ontslagrecht vernieuwd moet worden. Nog eens 56 procent vindt dat een nieuw kabinet de WW-duur (nu minimaal 3 en maximaal 38 maanden) moet verkorten.

Veruit het belangrijkste onderwerp voor ondernemers in deze verkiezingstijd is de lastenontwikkeling: meer dan 90 procent is (fel) tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven. Hogere lasten immers zetten een rem op groei en investeringen.

Een ruime meerderheid van 66 procent is voor vergroening van het belastingstelsel, waarbij milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag gaat.

Ondernemers willen ruimte om te doen waar ze goed in zijn, zonder te veel te worden gehinderd door regelgeving en bureaucratie. Bijna 90 procent van de ondernemers vindt dan ook dat er stevige en ambitieuze doelstellingen nodig zijn om de regelbrij tegen te gaan. De overheidsbureaucratie moet worden beperkt door flink te snijden in het aantal overheidslagen, vindt nog eens 85 procent.

Het door het demissionaire kabinet-Rutte ingezette topsectorenbeleid scoort goed bij ondernemers. Driekwart vindt dat het innovatiebeleid via de topsectoren én het MKB Innovatiefonds ook onder een nieuw kabinet met kracht moet worden voortgezet.
Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven verdeeld: 38 procent is het eens met de stelling dat het eigen risico voor iedereen omhoog zal moeten om de totale zorg te kunnen bepalen, 49 procent is het daarmee oneens.

De NBBU Ondernemersstem was onderdeel van Ondernemersstem.nl. Hier hebben de afgelopen twee weken ruim 13.000 ondernemers gereageerd op in totaal vijftien stellingen over voor hen relevante onderwerpen.

Bron: NBBU, 12 september 2012