NBBU treedt toe tot SFU

0
455

23 november 2007

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) van 20 november 2007 besloten de leden dat de NBBU onder voorwaarden per 1 januari 2008 zal kunnen toetreden tot het Sociaal Fonds Uitzendbranche.

Dit heeft de NBBU via een persbericht gister bekend gemaakt. Binnen het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) zijn drie stichtingen actief:

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche)
stelt uitzendorganisaties in de gelegenheid gebruik te maken van de mogelijkheid om ESF-subsidies (Europees Sociaal fonds) te verkrijgen voor opleidingen van werknemers. De NBBU wil samen met STOOF werken aan een verbreding van het aanbod van opleidingen voor MKB-ondernemingen en concreet aansluiting zoeken bij de behoefte van NBBU-leden

STAF (Stichting Arbo Flexbranche)
ontwikkelt praktische instrumenten waardoor uitzendondernemingen grip houden op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, met nadruk op preventie en verzuimbeleid.

SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
bevordert en ziet toe op naleving van de CAO, door voorlichting en actieve controle op naleving. De SNCU kan boetes opleggen en via de rechter naleving van de CAO afdwingen. De NBBU is met 550 leden dé brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf binnen de uitzendbranche. De leden worden door screeningen voor het lidmaatschap en deelname aan NEN-4400 regelmatig gecontroleerd.

Doelstelling SFU waardevol
De NBBU zegt in haar persbericht: NBBU-voorzitter Huib Groeneveld hecht grote waarde aan de doelstellingen van de SFU en is verheugd dat de NBBU zal gaan deelnemen. “In de branche zijn helaas ook uitzendondernemingen werkzaam die zich bewust niet aan de CAO voor uitzendkrachten houden. Dat is onacceptabel. Het leidt tot unfaire concurrentie met de goedwillende ondernemingen en benadeelt medewerkers. Daarom is de SNCU als controleorgaan noodzakelijk. Daarnaast zullen STOOF en STAF bijdragen tot meer bekwaamheid in ondernemen en vakkennis en verbetering van arbeidsomstandigheden. Daar zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de uitzendbranche bij uitstek bij gebaat.”

Belangen MKB
Door deelname aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche zal de NBBU de belangen van MKB-ondernemers inbrengen in het beleid van de SFU-stichtingen.

Bron: NBBU, 22 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.