NBBU kwaliteitskeurmerk voor zzp-bemiddeling

0
315

NBBU helpt zzp-markt aan duidelijkheid met kwaliteitskeurmerk

Bemiddelaars van zelfstandigen kunnen zich voortaan met een keurmerk op kwaliteit onderscheiden. Dankzij het keurmerk, ontwikkeld door branchevereniging NBBU, weten zzp’ers en opdrachtgevers bij wie ze terechtkunnen voor correcte zzp-bemiddeling. Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van zzp-bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever.

Veel opdrachtgevers regelen de inhuur van zzp’ers via een bemiddelaar, maar de kwaliteitseisen van de dienstverlening waren tot dusver onduidelijk. De NBBU startte daarom in april 2016 een pilot om certificering voor bemiddeling van zelfstandigen te ontwikkelen. De bedrijven die hieraan deelnamen, mogen zich nu als gecertificeerde zzp-bemiddelaars profileren en het nieuwe keurmerk gebruiken.

Voordelen voor bemiddelaar en zzp’er
Een bemiddelaar legt het contact tussen een zzp’er en een opdrachtgever. Hij brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bemiddelaars kunnen zich met het keurmerk op kwaliteit onderscheiden, maar ook voor zzp’ers biedt de certificering voordelen. Zo weet een zzp’er dat hij of zij zaken doet met een goede bemiddelaar, die zijn financiën op orde heeft en bijvoorbeeld zorgt voor een juiste facturatie namens de zzp’er.

Zelfstandig keurmerk
Het keurmerk wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling. Hierin worden onder meer de aan de zzp’er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen.
Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk een zelfstandig keurmerk wordt en voor iedereen beschikbaar is. Bedrijven die het keurmerk willen voeren, kunnen zich hiervoor bij de NBBU melden.

Bron: NBBU, 26 oktober 2016