NBBU gaat toetsen op naleving gelijkheidsbeleid

0
143

Geen uitzendondernemingen meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU.

Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. Ontoelaatbaar, vindt de NBBU, volgens onderstaand persbericht:

Gedragsverandering
De oplossing voor discriminatie ligt in gedragsverandering. Tot dusverre richtte de NBBU zich met name op voorlichting en het ontwikkelen en aanbieden van producten en trainingen. “Deze blijven we onze leden aanbieden, maar we gaan meer doen,” zo geeft de brancheorganisatie aan.

Weten hoe het moet
“Ondernemers en directies denken soms ten onrechte dat de mensen in hun organisatie weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie. Medewerkers zelf ervaren dit niet altijd zo. Juist in het contact tussen uitzendonderneming en opdrachtgever moet volledig transparant zijn wat van iemand wordt verwacht en waarom. We eisen van NBBU-leden een bedrijfsvoering die gelijkheid als uitgangspunt heeft en controleren hierop, met behulp van een externe onafhankelijke controleur.”

Houd je je aan de regels?
“NBBU-leden conformeren zich aan de Ondernemerscode, waarin een gelijkheidsbepaling is opgenomen. Deze code blijft bestaan, maar in de toekomst toets de NBBU ook op naleving. Dit betekent dat we aan de huidige cao-audits een eis toevoegen: dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft geïmplementeerd.”

Mystery calls
“We toetsen of leden ingaan op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dat doen we door middel van mystery calls, als steekproef achteraf. Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. In het verbetertraject stellen we vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen.”

Naming & shaming
“Uit verschillende hoeken klinkt de roep om naming & shaming van bedrijven die zijn ingegaan op discriminerende verzoeken. De NBBU is hier geen voorstander van. Dit leidt namelijk niet tot het oplossen van het probleem. Naming & shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling.”

Gelijkheid en diversiteit
“Daar waar we als branchevereniging directe invloed kunnen uitoefenen, bij onze leden, stellen we nieuwe eisen op en verbinden we consequenties aan het niet-naleven hiervan. Daar waar we slechts indirect invloed kunnen uitoefenen, namelijk bij de discriminerende verzoeken die vanuit de markt komen, slaan we de handen ineen met andere partijen, waaronder de overheid, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen en expertorganisaties. De NBBU is al in gesprek met deze partners. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we gelijkheid bevorderen en de voordelen van diversiteit laten inzien.”

Bron: NBBU persbericht, 1 mei 2018, zie ook NOS.nl