NBBU: Den Haag verkleint kans op werk voor werkzoekende

0
104

Volgens belangenbehartiger NBBU worden de verkeerde doelgroepen de dupe van het duurder maken van flex.

Deze week buigt de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het kabinet werkt met de nieuwe wet toe naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. De wet moet leiden tot meer werkzekerheid.

Opstapfunctie
De NBBU ziet echter dat er keuzes worden gemaakt die het tegenovergestelde bereiken. We zien in ieder geval twee maatregelen die de belangrijke opstapfunctie die uitzendwerk biedt aantasten.

  1. Minder mogelijkheden voor werkzoekende
    De nieuwe maatregelen rondom payroll hebben als nadelig bijeffect dat ze het uitzenden van uitzendkrachten raken. In de samenwerking met het UWV en gemeenten helpen uitzendbureaus veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Onder de nieuwe wetgeving worden veel van deze uitzendkrachten gezien als payrollkracht. De hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen allemaal in rekening worden gebracht bij de eindopdrachtgever. Dit heeft als gevolg dat die steeds meer weerstand zal voelen om in zee te gaan met een uitzendbureau. Dit gaat ten koste van de arbeidsmarktkansen van deze kwetsbare groep uitzendkrachten.
  2. Kwetsbare werkzoekende uit de markt geprijsd
    De nieuwe wetsvoorstellen maken uitzenden daarnaast nog duurder dan het al is. Op uitzenden wordt de hoge WW-premie van toepassing. Dit betekent dat die premie flink duurder wordt dan de premie die betaald moet worden voor iemand in een vast dienstverband. Daarnaast worden per 1 januari 2020 alle uitzendondernemingen in sector 52 geplaatst, waardoor ook een hoge premie van toepassing is op de Ziektewet en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Afstand tot arbeidsmarkt
De opstapfunctie van flexibele arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt hiermee in het geding. Uitzendkrachten worden door deze hoge premies namelijk zo duur, dat kwetsbare groepen daarmee onaantrekkelijk worden voor werkgevers. De kwetsbare werkzoekende betaalt uiteindelijk dus de echte prijs.

Duurder
De nieuwe wetgeving zorgt in de toekomst voor minder mogelijkheden voor werkzoekenden. Om flex in de kiem te smoren, maakt Den Haag het duurder en duurder. De verkeerde doelgroepen worden daar de dupe van en flexkrachten krijgen minder kansen. En dat terwijl de maatschappij om steeds meer flexibiliteit vraagt.

De uitzendbranche vervult een belangrijke maatschappelijke functie en biedt veel mensen uit kwetsbare groepen werkzekerheid. Zo bestaat de uitzendpopulatie voor 27% uit uitzendkrachten zonder startkwalificatie (MBO-2 niveau) en gaat 35% van de uitkeringsgerechtigden die het werk hervatten via een uitzendbureau aan de slag. Het uitgebreide netwerk dat uitzendondernemingen hiervoor tot hun beschikking hebben, kan niet zomaar door andere sectoren worden overgenomen. We wensen het kabinet veel wijsheid bij het oplossen van bovengenoemde problemen.

Bron: NBBU, 25 januari 2019