NBBU brengt risico’s samenwerking met ZZP’er in beeld

0
806

NBBU6 maart 2012

Omdat zowel bij uitzendbureaus als bij ZZP’ers onwetendheid bestaat over hoe een onderlinge samenwerking vormgegeven dient te worden, heeft de NBBU voor haar leden het rapport ‘Samenwerkingsverbanden zzp’er en uitzendsector’ opgesteld.

Het groeiend aantal ZZP’ers biedt mogelijkheden voor uitzendbureaus. De afgelopen jaren is de uitzendsector dan ook in toenemende mate betrokken bij arbeidsverhoudingen met zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er). Tegelijkertijd is de samenwerking tussen uitzendbureaus en ZZP’ers niet zonder risico vanwege de geldende regelgeving.

Bij vele partijen bestaat er onwetendheid over hoe de samenwerking vormgegeven dient te worden om onwenselijke gevolgen ervan uit te sluiten. In het rapport ‘Samenwerkingsverbanden ZZP’er en uitzendsector’ is daarom uiteengezet wat de risico’s zijn. Dit rapport is alleen beschikbaar voor NBBU-leden.

Bron: NBBU, maart 2012