NBBU: ‘Samenwerking flexbranche en overheid uniek’

0
288

NBBU betreurt dat CNV en FNV samenwerking in keurmerk SNA stoppen.

CNV en FNV hebben besloten zich terug te trekken uit de stichting SNA. De NBBU vindt het jammer dat de vakbonden deze stap nemen. Sinds 2006 werken sociale partners gezamenlijk aan het SNA-keurmerk. Er is daarmee iets unieks neergezet, een sterk en breed gedragen keurmerk voor uitzenden en aanneming van werk. “Het keurmerk is er om de branche verder te professionaliseren en misstanden aan te pakken”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian. “Wij zijn voorstander van het transparant maken en reguleren van onze dienstverlening. Onze ondernemers onderwerpen zich vrijwillig aan het keurmerk; zij laten zich tot wel twee keer per jaar toetsen of hun dienstverlening aan de wet- en regelgeving voldoet. Deze samenwerking van de flexbranche en de overheid is uniek.”

In samenwerking met minister Asscher
In de afgelopen paar jaar is de samenwerking binnen de SNA geïntensiveerd met de uitvoering van een in overleg met minister Asscher opgesteld pakket van maatregelen. Hieraan is in samenwerking tussen SNA en publieke handhavers hard gewerkt en er zijn flinke stappen gezet. Alle betrokken partijen hebben zich daarbij actief ingespannen om het pakket van maatregelen tot een succes te maken en de kwaliteit van de zelfregulering te verhogen. In juli vorig jaar heeft minister Asscher dit ook in een brief aan de Tweede Kamer benadrukt.

Het pakket van maatregelen is nog niet volledig afgerond. Gezamenlijk wordt nog gewerkt aan verdere verbetering. Helaas hebben FNV en CNV de afronding van deze laatste stappen niet meer willen afwachten. Dit is spijtig, aangezien we graag gezamenlijk verder hadden willen bouwen. Bastian: “De kracht van zelfregulering is dat partijen gemotiveerd zijn om eraan te blijven voldoen. Omdat ze er zelf voor hebben gekozen en er zorg voor dragen. Dat is een heel ander mechanisme dan als een onderneming een regel opgelegd krijgt.” lees meer

Bron: NBBU, 15 februari 2016