NBBU: alleen nieuwe arbeidsmarktregels als die doelmatig zijn

0
128

De NBBU plaatst kanttekeningen bij een aantal aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren. “Lang niet alle aanbevelingen zullen doel treffen, terwijl bestaande wet- en regelgeving nog onvoldoende wordt benut”, aldus de NBBU-directeur Marco Bastian.

Woensdag 3 februari gaat de Tweede Kamer in gesprek over de aanbevelingen in het adviesrapport Geen tweederangsburgers van het Aanjaagteam.

Arbeidsmigranten onmisbaar
De bijdrage van arbeidsmigranten aan de Nederlandse economie is onmisbaar en misstanden moeten worden aangepakt. Om malafiditeit te bestrijden, roept de NBBU op de huidige regels nu echt te handhaven in plaats van een heel nieuw pakket aan regels op te tuigen die hun doel missen. Met huidige regelgeving is een aantal quick wins te behalen:

  1. Intensiveer publiek-private samenwerking. Van alle uitzendkrachten is 82 procent in dienst van uitzendbureaus die zijn aangesloten bij één van de twee uitzendkoepels NBBU en ABU. Deze bureaus zijn in beeld en gecertificeerd en laten zich in de boeken kijken. Zelfregulering doet hier zijn werk. Buiten de uitzendkoepels bevindt zich het deel van de branche dat maar deels zichbaar is. Richt de beperkte capaciteit van Inspectie SZW op bedrijven waar nog nooit een controle heeft plaatsgevonden. Een intensievere publiek-private samenwerking zorgt dat het net rond malafide bedrijven zich sluit.
  2. Verruim de capaciteiten van Inspectie SZW. Zonder uitbreiding van de capaciteiten van de Inspectie SZW is elke nieuwe aanpak een farce, omdat de Inspectie nu al niet bij machte is om stevig te handhaven. De NBBU roept het kabinet op hierin te investeren.

Niet middel maar doel
De NBBU ziet dat nieuwe maatregelen vooral voor de bühne worden genomen. Het Aanjaagteam noemt verplichte certificering de kern van zijn advies, maar de uitzendvergunning in de jaren negentig ging malafiditeit ook niet tegen. Uiteindelijk is handhaving de enige manier om malafiditeit te bestrijden.

Waarborgsom beperkt bonafide bedrijven
Een veelbesproken voorstel om malafiditeit te bestrijden, is het introduceren van een waarborgsom voor nieuwe uitzendondernemingen. Een waarborgsom draagt niet bij aan het uitbannen van malafiditeit, stelt de NBBU. Integendeel, hij leidt tot minder toetreders, maar niet per definitie tot minder malafide ondernemingen. Die leggen zo’n som makkelijk op tafel. Houd rekening met mkb-organisaties en met name met startende bedrijven. Een waarborgsom mag geen belemmering vormen voor bonafide ondernemingen.

Voorstellen
Het Aanjaagteam doet in zijn rapport een aantal nuttige voorstellen:

  • Malafiditeit los je op door de malafide personen achter de onderneming aan te pakken. De NBBU pleit, net als het Aanjaagteam, voor uitbreiding van bestuursverboden. Met deze instrumenten kan recidive worden aangepakt en kunnen reeds bewezen malafide personen niet wederom de markt betreden.
  • De NBBU omarmt voorstellen voor een kwaliteitsimpuls van huisvesting. Wel is het belangrijk dat een kwaliteitsverbetering in huisvesting in samenhang wordt gezien met betaalbaarheid en beschikbaarheid. Zolang het woningtekort in Nederland op een hoogtepunt verkeert, is het moeilijk een passende oplossing te vinden voor dit vraagstuk.

Onwenselijke inmenging
Tot slot waarschuwt de NBBU voor onwenselijke inmenging. Het Aanjaagteam stelt in zijn rapport voor een gegarandeerd minimumloon te introduceren voor de eerste twee maanden en oppert een minimum uurtarief voor inleen. Het kabinet hoort niet aan te schuiven aan de onderhandelingstafel tussen cao-partijen en cao-partijen horen op hun plaats niet te tornen aan de vrijheid van commerciële partijen om afspraken te maken over de hoogte van tarieven.

Lees hier de volledige reactie van de NBBU.

Bron: NBBU, 1 februari 2021