Nauwelijks cao’s afgesloten – loonontwikkeling zakt in

0
357

De contractloonontwikkeling is substantieel lager dan vóór de coronacrisis.

Mondjesmaat worden weer cao’s afgesloten: negen in juni en twee in juli. Daaruit blijkt dat er rond de 2% loonstijging is afgesproken, tegen circa 3% loonstijging begin dit jaar.

Volgens Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO, geeft de 2% loonstijging een te rooskleurig beeld om verschillende redenen:

Verstreken looptijd cao zonder loonstijging
Ten eerste zijn enkele van deze cao’s bereikt in sectoren waar de looptijd van de oude cao al was verstreken en er voor de tussenliggende periode geen compensatie was. Door alleen naar de afgesloten cao’s te kijken, blijft de periode dat de loonstijging nihil was buiten beeld.

Hoe representatief zijn deze sectoren voor de economie?
Ten tweede zijn dit cao’s in sectoren waar ondernemers kennelijk voldoende financiële ruimte hadden om überhaupt een nieuwe cao af te sluiten. Het is de vraag hoe representatief deze sectoren zijn voor de gehele economie.

Looptijd van een jaar is relatief kort
Ten derde is de looptijd van deze cao’s gemiddeld 12 maanden. Onder normale economische omstandigheden is de looptijd twee keer zo lang. Na afloop van deze korte looptijden is ook NOW 2.0 voorbij, neemt het aantal faillissementen mogelijk toe en is het de vraag hoeveel financiële ruimte werkgevers nog hebben.

Volgend jaar waarschijnlijk 1% loonstijging
De lonen in de dit jaar afgesloten cao’s zullen naar verwachting met zo’n 2% stijgen, en volgend jaar zullen de lonen rond de 1% stijgen.

Koopkracht blijft gelijk of daalt iets
“Als we kijken naar het loon dat mensen daadwerkelijk uitbetaald krijgen (cao’s gaan vaak pas enige tijd na overeenkomst in), dan gaan we uit van een contractloonstijging van 2,7% in 2020 en 1,3% in 2021. Afgezet tegen onze prognose van de consumentenprijzen (1,1% in 2020 en 1,4% in 2021) verwachten we dat de koopkracht van werkenden, net als bij uitkeringsgerechtigden, in 2020 nog stijgt en in 2021 gelijk blijft, of licht daalt,” aldus Rietman.

Bron: ABN AMRO, 28 juli 2020

Lees ook
CAO-lonen met 2,6 procent gestegen in derde kwartaal 2019