Modern Werkenden tegen verplicht pensioen en aov

0
138
Roos Wouters
Roos Wouters

In de tweede helft van 2019 hebben dertien organisaties van Modern Werkenden zich aangesloten bij de Werkvereniging, meldt initiatiefnemer Roos Wouters.

Modern Werkenden zijn bijvoorbeeld de zzp’er, de flexwerker, de hybride werkende, de kleine ondernemer met personeel, de DGA, de jobhopper, de payroller en de uitzendkracht – werkzaam in allerlei verschillende sectoren en branches. Ze hebben allemaal behoefte aan een basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, met hun werk en met de keuzes die ze daarin maken.

Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar is een fundamentele hervorming voor nodig van de arbeidsmarkt en van het sociale stelsel, en dat is waar de Werkvereniging zich actief voor inzet.

Gefrustreerd om al die ‘we stoppen ze terug in een hokje regels’
Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging: “Het kabinet, de bonden van werkgevers en werknemers zitten helemaal op de tour van terug naar het oude. Ze komen met onwerkbare ideeën zoals het terugdringen van flex en zzp ook waar mensen graag zelf zo willen werken, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering apart voor zzp’ers, en het beperken van de vrijheid in hoe je een reserve opbouwt voor je oude dag door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Er is geen enkele beweging die zich voor de brede groep modern werkenden tegelijk inzet. Aan alles is te merken dat Modern Werkenden nu eindelijk eens zėlf gehoord willen worden. Ze willen niet langer tegengewerkt worden vanuit oude inzichten. Ze willen niet genegeerd worden. Ze zijn gewoon gefrustreerd om al die ‘we stoppen ze terug in een hokje regels’. We verwachten dat het aantal organisaties en directe deelnemers dat zich bij ons aansluit ook het komend jaar zal doorgaan. Het momentum is er. Dat voelen de Modern Werkenden.”

De Werkvereniging gelooft dat de groeiende behoefte aan nieuwe werkvormen zich niet laat afremmen en zeker niet terugdringen, en pleit daarom voor verantwoorde experimenten met nieuwe vormen van werk en zekerheid die inspelen op de behoefte van Modern Werkenden op een arbeidsmarkt in beweging.

Basisverzekering koppelen aan de werkenden, niet aan de werkvorm
Roos Wouters: “Wij begrijpen niet dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor zelfstandigen wordt opgetuigd terwijl vrijwel alle organisaties die Modern Werkenden vertegenwoordigen, aangeven dat er behoefte is aan een basisverzekering die gekoppeld wordt aan de werkenden zelf en niet aan de werkvorm. Modern Werkenden hebben dezelfde behoeftes als traditioneel werkenden: een vangnet voor wanneer ze – om wat voor reden dan ook – een poosje geen inkomen hebben. Daarom zijn wij voorstander van een voorziening voor alle werkenden. Een voorziening die niet discrimineert op arbeidsvorm zodat alle werkenden zich verzekerd weten van een inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar geluisterd wordt er niet. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de Modern Werkenden zelf, maar ook voor de economie en voor de samenleving als geheel.”

De dertien organisaties van Modern Werkenden die zich de tweede helft van 2019 bij de Werkvereniging hebben aangesloten zijn:
· Solopartners, Lex Tabak (12.500 Modern Werkenden)
· BrightPensioen, Sjaak Zonneveld (7.000 Modern Werkenden)
· SharePeople, Cosmas Blaauw (1.750 Modern Werkenden)
· CommonEasy, Jip de Ridder (320 Modern Werkenden)
· Part-up, Laurens Waling (5.000 Modern Werkenden)
· Werken In Netwerken, Irmgard Bomers (2.500 Modern Werkenden)
· iExpat, Wessel Koning (25 Modern Werkenden)
· Stemmapp.io, Marcel ten Brinke (150 Modern Werkenden)
· VZZP, Fred de Boer (5.000 Modern Werkenden)
· Uniforce, Stef Witteveen (600 Modern Werkenden)
· Seats2Meet.com, Ronald van den Hoff (75.000 Modern Werkenden)
· Het Ondernemerscollectief, Martijn Pennekamp (33.844 Modern Werkenden)
· Ikwordzzper.nl, Martijn Pennekamp (50.000 Modern Werken)

Met zijn 550 eigen directe deelnemers samen vertegenwoordigt de Werkvereniging nu naar schatting bijna 200.000 Modern Werkenden.

Al begonnen
“Samen gaan we aan de slag om binnen 6 maanden met voorstellen te komen die meer recht doen aan werkenden die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid,” aldus Roos Wouters.

Bron: Werkvereniging, 4 november 2019

Zie ook
Petitie tegen verplichte aov voor zzp’ers
Bijeenkomst zelfstandigenorganisaties over verplichte aov
BrightPensioen: veel zzp’ers met pensioen hebben ook aov
Verplichte AOV voor zelfstandigen: wat vindt Nederland?