Minister Asscher – team tegen pesten op de werkvloer

0
85

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer.

Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden. Minister Asscher van SZW trekt hier een half miljoen euro voor uit, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Een op de zes
In totaal heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep werknemers leidt dit tot burn-out klachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers.

Inspecties
Dit jaar houdt de Inspectie SZW in totaal zo’n 300 bedrijfsinspecties op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. Minister Asscher laat verder de mogelijkheid onderzoeken om bedrijven die een slecht werkklimaat onvoldoende aanpakken, verplicht een cursus te laten volgen over gedrags- en cultuurverandering. Ook wil hij dat werknemers die te maken heeft met pesten of ander ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige terecht kan.

Aandacht
In oktober zal minister Asscher het onderwerp opnieuw onder de aandacht brengen via radiospots, sociale media en een postercampagne. Ook is er binnenkort een bijeenkomst met vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen over de verdere aanpak van ongewenst gedrag op het werk. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst overlegt de minister met de sociale partners of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bron: Rijksoverheid, 26 september 2016