Minderheid van zzp’ers werkt voor minder dan 20 euro per uur

0
330

Zzp’ers die tegen de laagste uurtarieven werken zijn minder schaars, waardoor de kans op tariefstijging klein is. Daartegenover staat dat in deze beroepsgroepen relatief weinig zzp’ers actief zijn, ten opzichte van het totaal van bijna 1,2 miljoen.

Dit blijkt uit de Talent Monitor van HR-dienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group.

MLT-advies SER
De handhaving op de wet DBA kreeg vorige week aandacht door een rapport van de Algemene Rekenkamer. De conclusie: de Belastingdienst is niet in staat schijnzelfstandigheid effectief te bestrijden. Marion van Happen, CEO HeadFirst Group: “De meest acute problemen met schijnzelfstandigheid doen zich voor aan de basis van de arbeidsmarkt, waar uurtarieven laag zijn. We kijken daarom met interesse naar het MLT-advies van de SER, dat voorstelt om een ‘rechtsvermoeden van werknemerschap’ te laten gelden bij een tarief onder het maximumdagloon (30,- á 35,- euro per uur).”

Enkele tienduizenden
De Talent Monitor zoomt in op deze groep zzp’ers. Hieruit blijkt dat schilders en schoonmakers van bouwwerken en bouwarbeiders ruwbouw een gemiddeld uurtarief van €30,- of hoger hebben en zeer schaars zijn. Zij hebben daardoor financieel een rooskleurig perspectief op de arbeidsmarkt. Ook scheppende en uitvoerende kunstenaars zijn schaars, al is hun gemiddelde uurtarief met €23,- een stuk lager. Beroepen die het moeilijker hebben zijn onder andere kelners en barpersoneel, huishoudelijke hulpen en schoonmakers, kinderverzorgers, onderwijsassistenten en verkopers in winkels. Zij werken voor een gemiddeld uurtarief van €20,- of minder en de schaarste-indicatie is laag. In deze beroepsgroepen zijn relatief weinig zzp’ers actief, bij elkaar opgeteld slechts enkele tienduizenden. Kappers zijn hierop een uitzondering: we kennen in Nederland meer dan 25.000 freelance kappers, weliswaar werkzaam tegen een gemiddeld uurtarief van €23,-.

Schaarse beroepen
Het rapport toont daarnaast dat zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als software-en applicatieontwikkelaars en –analisten, juristen en artsen. Specialisten op het gebied van sport & fitness en traditionele & alternatieve geneeskunde zijn grotendeels te vinden in de tariefgroep €35,- tot €70,-. Allemaal (zeer) schaarse beroepen, wat zich doorgaans uit in stijgende tarieven.

Focus op beroepen met lage uurtarieven
Van Happen: “Meer dan de helft van alle zzp’ers in Nederland heeft een uurtarief van €35,- of hoger. Er mag niet voorbij worden gegaan aan deze grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in vrijheid te ondernemen, een sterke onderhandelingspositie heeft en zeer tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden. Als het nieuwe kabinet zich richt op passende maatregelen voor beroepen met lagere uurtarieven, kunnen we succesvol toewerken naar duidelijkheid voor alle zelfstandigen en hun opdrachtgevers.”

De Talent Monitor Zzp’ers: beschermen of vrijlaten? is gratis te downloaden.

Bron: HeadFirst Group, 25 april 2022