Minder werk voor laagopgeleiden?

0
524


24 juni 2010

Bijna een kwart van de werkenden en werkzoekenden in Nederland heeft een opleiding op vmbo-niveau of lager. Beleidsmakers maken zich al een paar decennia zorgen over de arbeidsmarktpositie van deze groep.

Ze vrezen dat de behoefte aan laaggeschoold personeel kleiner gaat worden door technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld de voortgaande toepassing van informatietechnologie, en door de concurrentie van lagelonenlanden. Dit blijkt uit het SCP-rapport “Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008”. Hoewel de positie van laagopgeleide werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen twintig jaar in veel opzichten is verbeterd, zijn hoger opgeleide werknemers er in deze periode veel meer op vooruit gegaan.

Enkele conclusies uit de SCP-publicatie:

  • Het aantal laaggeschoolde banen is tussen 1987 en 2008 constant gebleven. Het zijn er 2,2 miljoen. Het aandeel op het totaal aantal banen is wel gedaald: van 40% in 1987 tot 30% in 2008.
  • De arbeidsmarktpositie van laagopgeleide vrouwen is verbeterd en die van mannen op sommige punten verslechterd.
  • Het aantal laaggeschoolde banen in de industriële en agrarische richting is in omvang gekrompen, dit aantal is in de dienstverlening en de transportsector gegroeid.

Gerelateerd nieuws
> Interim markt nog niet hersteld, risico kennisuitval
> Vertrouwen MKB-ondernemers flink toegenomen
> Randstad Werkmonitor: privé en werk in balans
> Studenten minder optimistisch over arbeidsmarktkansen

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 23 juni 2010