Minder Polen aan het werk in Nederland

0
331

Het aandeel Polen dat via uitzendbureaus in Nederland werkt neemt af. Het aandeel Duitse, Spaanse en Portugese uitzendkrachten neemt echter toe.

Dat blijkt uit een onderzoek van ABU onder zijn leden. Ook blijkt uit het ABU-onderzoek dat de animo van uitzendondernemingen voor Roemenen en Bulgaren gering is.

Arbeidsmigranten
Het overgrote deel van de arbeidsmigranten in Nederland heeft nog altijd de Poolse nationaliteit. Maar in de afgelopen drie jaar liep het aandeel Polen dat via een uitzendbureau aan het werk gaat, terug van 91% naar 65%. Het aandeel arbeidsmigranten uit Duitsland, Spanje en Portugal nam in de zelfde periode toe van 7,7% naar 18%.

Roemenen en Bulgaren
Het ABU-onderzoek bevestigt eerdere signalen dat er onder uitzendorganisaties weinig belangstelling is voor Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten. Vanaf 1 januari 2014 is de Nederlandse arbeidsmarkt vrij toegankelijk voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Maar veel belangstelling hebben de ABU-uitzendondernemingen (nog) niet. Op de vraag of de uitzenders van plan zijn straks in die landen arbeidskrachten te werven, antwoordt 87% negatief. De overige 13% geeft aan in een van de twee of allebei de landen werknemers te gaan zoeken.

Langer verblijf
Het ABU-ledenonderzoek liet verder nog zien dat arbeidsmigranten steeds langer werken in Nederland. Was de gemiddelde verblijfsduur in 2010 9 maanden, in 2011 is dit opgelopen naar 14 maanden. Inmiddels is in 2013 de gemiddelde verblijfsduur van arbeidsmigranten 19 maanden.

ABU
Van de 500 uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU, werken er ongeveer 130 met arbeidsmigranten. In totaal zijn via hen naar schatting jaarlijks zo’n 70.000 arbeidsmigranten in Nederland aan het werk.

Bron: ABU, 8 september 2013