Metaalelektro last van personeelstekort

0
126

12 maart 2007

De industrie ondervindt steeds meer last van de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds medio 2006 geven vooral ondernemers in de metaalelektro aan dat personeelstekort de productiegroei belemmert. De orderportefeuille is zeer goed gevuld, maar met het beschikbare arbeidsaanbod kan niet aan alle vraag worden voldaan.

Binnen de industrie ondervindt vooral de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie last van het personeelstekort. Begin 2007 gaf 10 procent van de ondernemers te kennen dat de productiegroei wordt gehinderd door een tekort aan werknemers. In de overige industriebranches schommelde dat percentage tussen 0 en 3. Dit blijkt uit de Conjunctuurtest van het CBS.

Sterke productiegroei in metaalelektro
Sinds medio 2006 raakte de orderportefeuille van de metaalelektro steeds voller. Ruim 12 procent meer ondernemers beoordeelden de orderpositie als groot dan als klein. De productie in de metaalelektro groeide eind 2006 bijna twee keer zo sterk als in de rest van de industrie: bijna 11 procent tegen bijna 6 procent in de gehele industrie.

Personeelstekort
De sterk toegenomen vraag naar metaalelektroproducten zoals consumentenelektronica, machines en transportmiddelen vraagt veel arbeid. Aan deze vraag kan niet meteen tegemoet worden gekomen. Per saldo verwacht 10 procent van de ondernemers dit voorjaar het personeelsbestand uit te breiden.

Bron: CBS, 12 maart 2007