Meer zekerheden voor postbezorgers

0
474


Logo SZW3 oktober 2009

Nieuwkomers op de postmarkt worden verplicht om met alle postbezorgers op termijn een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Dit geldt niet als een postbedrijf onder een cao valt waarin afspraken hierover zijn gemaakt.

De nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur van minister Donner van SZW maakt dit mogelijk. De sociale partners krijgen zo de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor sociale arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe postbedrijven.

Geen onevenredig scherpe concurrentie
In de cao moet in ieder geval worden vastgelegd dat 3,5 jaar na opening van de postmarkt 80% van de bezorgers werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook moet worden afgesproken hoe deze 80% wordt bereikt. Het kabinet wil met de maatregel zekerstellen dat in de postmarkt geen onevenredig scherpe concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt.

Gerelateerd nieuws
> Postbode wordt bijbaan
> CAO Postbedrijven (stukloon vaarwel)

Bron: SZW, 2 oktober 2009