Meer vaste aanstellingen voor baanwisselaars

0
43

De laatste drie jaar hebben meer mensen bij wisseling van baan een vast contract gekregen. Daartegenover staat een even sterke daling van het aantal flexcontracten.

Degenen die na een baanwisseling een tijdelijk of flexibel contract krijgen, verwachten steeds vaker een vast contract te krijgen. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group over de periode 2015-2018.

Laatste twee jaar
De verschuiving van flex naar vast gebeurde vooral in de laatste twee jaar. Begin 2017 kreeg 68% van de mensen een flexibel contract. Eind 2018 is dit gedaald tot 61%. Het aandeel vaste contracten is in diezelfde periode gestegen van 32% naar 39%, een stijging van 22%. In de periode voor 2017 was het beeld vrij stabiel.

Groei aantal vaste banen
De verschuiving van flex naar vast wordt vooral veroorzaakt door een sterkere groei van het aantal vaste banen: 200.000 vanaf begin 2017. Ook het aantal flexibele banen groeit, maar minder snel, met 100.000 vanaf begin 2017 (bron: CBS).

Van flex naar vast
De mensen met een flexibel contract verwachten steeds vaker een vaste aanstelling te krijgen. Eind 2015 verwachtte 26% dat, nu 34%.

Regio en beroep
In de Randstad krijgt 43% van de baanwisselaars een vast contract, in de rest van Nederland is dat 38%. Grote verschillen zijn er tussen beroepsgroepen. In beleid en bestuur krijgt 61% een vast contract, in de logistiek, ondanks grote tekorten aan chauffeurs veel minder vaak. Tijdelijke contracten zijn vooral populair bij marketing, terwijl productiemedewerkers vooral als uitzendkracht aan de gang gaan.

P&O
Van de ondervraagde IT’ers verwacht meer dan de helft dat het contract omgezet wordt in een vast dienstverband. Bij callcenter medewerkers één van de meest schaarse groepen op de arbeidsmarkt, is dit slechts 12%. Bij P&O verwacht de grootste groep dat de baan ophoudt te bestaan. Deze groep lijkt het minst optimistisch bij de huidige hoogconjunctuur. Vooral in slechte economische tijden zijn P&O’ers meer nodig. Dat is opvallend omdat recruitment en retentie vaak in de portefeuille van P&O terugkomen. Echter veel van deze taken worden steeds vaker geoutsourced.

Bron: Intelligence Group, 31 januari 2019