Meer risico op armoede bij flexkrachten

0
509

24 maart 2011

Ondanks het hebben van betaald werk, was bij 370 duizend werkenden het huishoudensinkomen zo laag in 2009 dat ze onder de armoedegrens leefden. Meestal komt dit door een laag bedrag aan loon of geringe of negatieve inkomsten uit eigen bedrijf.

Bij de werknemers met een inkomen onder de lage-inkomensgrens gaat het veel meer om uitzendkrachten en werknemers met een flexibel arbeidscontract dan bij de werknemers die boven de grens zitten.

Zelfstandigen in handel en horeca lopen grootste risico
Van de zelfstandigen die onder de armoedegrens leven, werkte 25 procent in de handel en horeca en 22 procent in de landbouw en visserij. Dat is veel meer dan onder de zelfstandigen met een hoger inkomen (respectievelijk 15 en 9 procent). In de financiële en zakelijke dienstverlening, maar ook in de bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnszorg waren de zelfstandigen met risico op armoede juist ondervertegenwoordigd.

Meer risico op armoede bij uitzendkrachten en flexwerkers
Bij de werknemers met een inkomen onder de lage-inkomensgrens gaat het veel meer om uitzendkrachten en werknemers met een flexibel arbeidscontract dan bij de werknemers die boven de grens zitten. Zo was 28 procent van de werknemers met kans op armoede een uitzendkracht of flexwerker, tegenover 9 procent bij de werknemers met een hoger inkomen.

Bron: CBS, 23 maart 2011