Meer mensen op de arbeidsmarkt

0
68

De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2016 verder toegenomen: er kwamen meer mensen de arbeidsmarkt op dan dat er mensen de arbeidsmarkt verlieten.

Meer mensen op arbeidsmarkt, bron CBS 14 november 2016

Er kwamen bijna 130 duizend werkenden bij en de werkloosheid daalde met ruim 80 duizend. De langdurige werkloosheid is eveneens afgenomen, ook onder 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Dat meldt CBS.

Vooral toestroom van jongeren
Ruim de helft van de toetreders op de arbeidsmarkt is 15 tot 25 jaar. Deze jongeren werkten voorheen vaak niet vanwege hun opleiding of studie. Van de jonge nieuwkomers had 62 procent een betaalde baan. Dat is aanzienlijk meer dan van de 25- tot 45-jarige en de 45- tot 65-jarige toetreders, van wie respectievelijk 46 procent en 43 procent werk had. Van de 25-plussers die op de arbeidsmarkt kwamen, was wel een groter deel aan het werk dan van de toetreders een jaar geleden. Onder jongere nieuwkomers nam het aandeel met werk nauwelijks toe.

Sterkere daling werkloosheid
De werkloosheid daalt doordat het aantal werklozen dat werk vindt hoger is dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. Dit jaar is de daling van de werkloosheid sterker dan vorig jaar. Dat komt enerzijds doordat steeds minder werkenden werkloos worden. Daarnaast speelt mee dat meer toetreders op de arbeidsmarkt een baan hebben. Vorig jaar waren meer nieuwkomers werkloos. Dit had een dempend effect op de daling van de werkloosheid.

Bron: CBS, 14 november 2016