Meer jongeren met betaalde baan

0
28

In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen dan een jaar eerder, meldt CBS.

De werkloosheid onder deze jongeren (van 15 tot 27 jaar) was 8,2 procent tegen 9,9 procent een jaar eerder. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

Werkloosheid hoogst onder laagopgeleide jongeren
De werkloosheid onder laagopgeleide niet-onderwijsvolgende jongeren is hoger dan onder middelbaar- en hoogopgeleide leeftijdsgenoten. In het tweede kwartaal van 2015 was bijna één op de vijf van deze groep laagopgeleide jongeren werkloos. Dat zijn er 26 duizend oftewel 45 procent van alle werkloze schoolverlaters.
Het aandeel jongeren dat werkloos was met een middelbare opleiding bedroeg 6 procent en bij hoogopgeleiden 4 procent. Het gaat hier om achtereenvolgens 21 duizend en 8 duizend jongeren.

De recente daling in de werkloosheid deed zich voor bij de middelbaar- en hoogopgeleide jongeren. Onder laagopgeleiden nam de werkloosheid juist toe.

Bron: CBS, 30 september 2015