Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

0
97

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden ontwikkeld kan worden.

Hiervoor stelt minister Van Engelshoven €20 miljoen beschikbaar. Regionale arbeidsmarkten kunnen hierdoor samenwerken en soepeler inspelen op vraag en aanbod van personeel.

Passend, flexibel en innovatief onderwijs
“Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor een betere aansluiting op de behoefte van werkenden of werkzoekende volwassenen voor bij- en omscholing. Ook de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt hierdoor verkleind”, aldus Van Engelshoven. Vanaf heden tot en met 2022 kunnen samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen.

Instellingen slaan handen ineen
Alleen samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s. De subsidie kan ook worden gebruikt voor werving van deelnemers en de professionalisering van docenten.

Landelijke afstemming en aanvraag
Voorbeelden van sectoren die de flexibilisering van het mbo voor volwassen met deze subsidieregeling een ‘boost’ kunnen geven zijn de techniek- , de bouw- en de zorgsector. Scholen kunnen samen met brancheorganisaties en het bedrijfsleven werken aan flexibele leerprogramma’s. Het plan voor deze subsidieregeling wordt ondersteund door de MBO Raad, de NRTO, VGN en de brancheorganisaties in de zorg en techniek, waaronder ActiZ, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.

Bron: Rijksoverheid, 2 oktober 2019

Zie ook
‘Samen werken voor werk’ – omscholing en banen voor langdurig werklozen
Digitalisering vereist om- en bijscholing van werkenden