Meer controle naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

0
101

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven.

Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Zo moet een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een brug wil bouwen, melden welke medewerkers aan de brug werken en hoe lang ze komen werken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals eerder aangekondigd gaan de Inspectiediensten uit de lidstaten ook meer gegevens uitwisselen en wordt het gemakkelijker boetes over de grens te innen.

In juni werd al bekend dat het voorstel van Asscher om de detacheringsrichtlijn aan te passen, steun krijgt van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. Eerder leek Asscher nog alleen te staan in zijn roep om de richtlijn aan te passen. Inmiddels heeft de minister zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende Europese ministers, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd. De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken.

Bron: Rijksoverheid, 9 oktober 2015