Meer afspraken in cao over flexibele inzet werknemers

0
506

In maar liefst vier van de vijf (77%) vorig jaar afgesloten cao’s is een afspraak gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Werkgeversvereniging AWVN noemt het ‘opvallend’ dat het om afspraken gaat die zowel ten gunste van de werkgever zijn als in het voordeel van de werknemer. Werknemers kunnen zo bijvoorbeeld hun baan combineren met de vaak langdurige zorg van familieleden of kinderen. In bijna de helft van de overeengekomen cao’s worden afspraken gemaakt over werkuren en de flexibele inzet van werknemers.

Terugblik aantal CAOs en Werknemers

Ontziemaatregelen ingeruild
AWVN concludeert ook dat in steeds meer cao’s extra vrije dagen en andere voordelen voor oudere werknemers (zogenaamde ‘ontziemaatregelen’) worden ingeruild tegen extra’s voor alle personeelsleden.

Enkele grote cao-akkoorden
In december werden enkele grote cao-akkoorden gesloten, onder meer voor werknemers van de supermarkten (260.000), de politie (60.000) en PostNL (22.000).

Hoog percentage nieuwe cao’s
In het cao-jaar 2015 liepen 474 cao’s af. Cao-partijen hebben voor 339 daarvan een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 72% van alle in 2015 aflopende cao’s, iets boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Loonafspraken hangen samen met bedrijfsactiviteit(en)
In industriële sectoren zoals voedingsmiddelen en chemie zijn de afspraken met 1,8% ruim hoger dan het gemiddelde. Vervoer, detailhandel en zakelijke dienstverlening sluiten de rij met gemiddelden die maar net boven de 1% uitkomen.

Bron: AWVN, 11 januari 2016 en FD, 11 januari 2016