Meer 25-plussers met werk, minder jongeren op zoek naar werk

0
199

In januari 2021 waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003.

Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19 duizend per maand en kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 64 duizend hoger dan bij het begin van de coronacrisis.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind januari 289 duizend lopende WW-uitkeringen.

werkloosheid en WW-uitkeringenMeer 25-plussers met werk, minder jongeren op zoek naar werk
De werkloosheid daalde enerzijds doordat het aantal werklozen dat betaald werk vond het aantal werkenden dat werkloos werd overtrof. Alleen onder 25-plussers nam het aantal werkenden de afgelopen drie maanden toe. Anderzijds daalde de werkloosheid vanwege de uitstroom van werklozen naar de niet-beroepsbevolking, degenen die niet direct meer beschikbaar zijn voor werk en/of hier niet meer naar zoeken. Deze uitstroom was ook groter dan de stroom de andere kant op. Bij de groei van de niet-beroepsbevolking ging het om jongeren tot 25 jaar.

UWV: Kleine toename WW in januari
Eind januari 2021 verstrekte UWV 289 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 2,9 duizend meer dan een maand eerder (+1,0 procent). Dat is een kleine toename vergeleken met dezelfde maand in voorgaande jaren. De instroom in de WW kwam in januari iets hoger uit dan de uitstroom. In januari kwamen er 40 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 37,2 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

UWV: Toename WW vanuit detailhandel en horeca
Sectoren waar het aantal WW-uitkeringen in januari 2021 het meest toenam vergeleken met een maand eerder, zijn de detailhandel (+4,2 procent), horeca en catering (+3,9 procent), uitzendsector (+3,7 procent) en cultuur (+2,4 procent). Deze sectoren ondervinden de gevolgen van de strengere lockdown. Daarnaast steeg door het gebruikelijke seizoenseffect de WW nog vanuit de bouwsector (+5,3 procent) en vanuit de landbouw (+2,1 procent).

Bron: CBS, 18 februari 2021