Maurice Rojer en Wiecher Hakse over SEU en flexvraagstukken

0
483

SEU-voorzitter Wiecher Hakse droeg in december de voorzittershamer over aan Maurice Rojer.

Tijd voor een interview met beide heren. Hoe kijken zij naar de veranderende rol van de intercedent en het borgen van kwaliteit in de branche?

Dit interview is eerder geplaatst op SEU.nl, de site van Stichting Examens Uitzendbranche. SEU zorgt ervoor dat interne medewerkers van uitzend- en payrollorganisaties via examens hun kennis van het vak en van de relevante wet- en regelgeving kunnen aantonen.

‘De Intercedent wordt steeds meer adviseur in flexvraagstukken.’

Wiecher HakseOp een grijze donderdagmorgen stap ik in het gezellige centrum van Apeldoorn het moderne kantoor van Wiecher Hakse binnen. Een man met een duidelijke, vernieuwende visie op de ontwikkelingen in de flexbranche. Geen wonder, want als directeur marketing & innovatie bij Timing houdt hij zich dagelijks bezig met processen, producten en technieken die we kunnen omarmen om onze dienstverlening toekomstproof te maken.

‘De ontwikkelingen gaan zo snel. Voorheen was uitzenden voor ‘piek en ziek’ maar we zien nu dat ondernemers een strategische keuze maken voor een flexibele schil. De Wet Werk en Zekerheid speelt daar een hele grote rol in. De intercedent van nu moet veel meer kennis in huis hebben dan ik destijds als manager van een vestiging’.

Maurice: ‘Door de juridisering en de wet en regelgeving is het afbreukrisico voor uitzendbureaus groter geworden. Werkgevers raken verstrikt in een woud aan regels en kiezen voor uitbesteden. Zij leggen nu een flexibiliteitsvraag bij ons neer met het verzoek daar invulling aan te geven.’

De snelheid van veranderingen is een grote uitdaging voor uitzenders. Wat je vandaag hebt geleerd kan morgen weer achterhaald zijn’, voegt hij eraan toe. Maurice is als adjunct directeur bij de ABU onder meer verantwoordelijk voor het team dat zich bezighoudt met arbeidsvoorwaarden en juridische zaken. Ook de dossiers die in Den Haag aan de orde zijn, zoals de payroll-wetgeving liggen op zijn bordje. ‘Het was voor mij een logische stap om zitting te nemen in het bestuur van de SEU, omdat ik het belang van goede kennis van vaste medewerkers van uitzendbureaus als geen ander onderken vanuit het perspectief van juridische zaken en de ABU-cao. Ik zie het als mijn rol om als schakel te dienen en echt inhoudelijk bij te kunnen dragen. We moeten inspelen op de snelheid van veranderingen, zonder in te boeten op kwaliteit. Dat vraagt om permanente educatie en toetsing. Dat is een slag die we echt willen maken met de SEU.’

De rol van intercedent
Waar de intercedent voorheen vooral over commerciële vaardigheden moest beschikken, is die rol nu aan het verschuiven. Risico’s, wet- en regelgeving bepalen een groot deel van de dienstverlening.

Maurice Rojer

Maurice Rojer
‘Door de verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is het dienstenpallet verbreed. Er zijn bedrijven die vinden dat de intercedent juist breder inzetbaar moet zijn, terwijl andere bureaus kiezen voor specialisatie. Grote ondernemingen kunnen de arbeidsdeling goed organiseren, terwijl het MKB met weinig mensen veel verschillende dingen moet doen. Dan kan permanente educatie een goed hulpmiddel zijn.’ Ook Wiecher ziet dat de plek in het werk naar opdrachtgevers toe verandert, waarbij hij ook een verschuiving naar online voorspelt: ‘Het basiswerk van intercedent verschuift naar geautomatiseerd samenbrengen van vraag- en aanbod. Nu is het nog platte matching, maar het gaat verder; profilering, klikgedrag, wat zijn iemands interesses? Dat schept ruimte om de positie van flexadviseur in te nemen. Ook de nieuwe privacywet (AVG)) zal een grote rol gaan spelen in het kennisniveau van de intercedent. De gevolgen en risico’s voor inleners worden steeds groter. Hier is de kennis van de intercedent van onschatbare waarde.’

Maurice en Wiecher tonen zich eensgezind als het om de rol van de intercedent gaat. ‘Intercedent, blijf je ontwikkelen. Dat is pure noodzaak voor jezelf en voor de branche. Die voortdurende kennis en informatie update is cruciaal voor de branche. Gebruik het SEU diploma om aan te tonen dat je over kennis en kwaliteit beschikt. Daarmee kunnen we ons onderscheiden van bureaus die gebruik maken van oneigenlijke constructies. ‘

Waar staat de SEU anno 2018?
Wiecher: ‘Als je terugkijkt is het examineren niet te vergelijken met het verleden. Daarin hebben we een grote slag gemaakt. Vooral het digitaliseren van de examens is een grote stap voorwaarts geweest. Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat kandidaten voorheen op een vaste datum naar 1 locatie moesten om daar in een grote zaal examen te doen. Ik droom ervan dat kandidaten op een dag ook vanuit huis het examen kunnen doen. Met de nieuwe technieken moet dat mogelijk zijn.’ Toch zien de heren eerst nog andere uitdagingen. Unaniem zijn ze trots op de snelle ontwikkeling van het payroll examen, dat dit jaar uitgerold wordt. ‘Daarmee spelen we in op de diversificatie en specialisatie binnen de branche.’

‘SEU is uitgegroeid tot een professioneel exameninstituut.
We focussen ons op aansluiting bij de praktijk zonder in te boeten op kwaliteit’

De uitdaging is om te blijven aansluiten bij de praktijk zonder in te boeten op kwaliteit. Een examen leent zich niet voor snelle veranderingen. Opleiders moeten lesmateriaal kunnen ontwikkelen. We hebben te maken met examennormen, examencommissies en borging. De kunst is om een kwalitatief goed examen te ontwikkelen, dat op tijd klaar is en dus actueel.’

Diplomaregister
We zijn er trots op dat zowel de bureaus als medewerkers het SEU diploma als een waardevolle toevoeging op een CV zien. We onderzoeken de mogelijkheden van permanente educatie. Ook een diplomaregister staat hoog op het verlanglijstje.’

Maurice: ‘Ik ben Wiecher dankbaar voor zijn bevlogenheid, zijn ambities om veranderingen teweeg te brengen. Ik heb van hem geleerd om voortdurend kritisch te zijn op de toegevoegde waarde, te durven vernieuwen en aanpakken. Die koers zullen we binnen SEU zeker voortzetten.’

Bron: SEU.nl, tekst: Marie Louise Grove | Coconut Communicatie